Elgersma: veiligheid bieden en drempelvrees wegnemen

brand story

Met het nieuwe concept WE-POWER ondersteunt Elgersma bedrijven die werken aan elektroauto’s en – heel bijzonder – waterstofauto’s, met het geven van voorlichting, analyses, advies, trainingen en producten als beschermende middelen. Daarmee zorgt het concept WE-POWER ervoor dat zowel het bedrijf als het personeel goed is voorbereid op de komst van auto’s met nieuwe aandrijflijnen.

Nu het aantal hybride- en elektroauto’s rap toeneemt, is er bij bedrijven ook steeds meer behoefte aan ondersteuning op dit vlak. Met WE-POWER heeft totaalleverancier Elgersma een concept neergezet dat erop is gericht het veilig werken aan duurzame voertuigen te faciliteren. Dit concept bestaat uit een stappenplan voor het veilig werken aan voertuigen met een nieuw type aandrijflijn, opgesplitst in waterstof en elektrische aandrijving. “Denk daarbij aan het opstellen van een risico-inventarisatie aan de hand van de ATEX 153-norm, documentatie op basis van de Nen-normen, een plan van aanpak en trainingen”, aldus Henri van Hout, directeur bij het bedrijf. “We werken samen met een veiligheidskundige om het beste advies te geven.”

Omgevingsaspecten

In eerste instantie zijn bedrijven natuurlijk vooral geïnteresseerd in trainingen die gericht zijn op reparatie/onderhoud, maar het is volgens Van Hout ook uitermate belangrijk om naar de omgevingsaspecten te kijken. “Als het fout gaat, kan het zelfs tot bedrijfssluiting leiden”, zegt hij. “Eén verkeerd contact kan bij een elektrische auto al dodelijk zijn. Overigens realiseren veel bedrijven zich zeker dat er daarvoor maatregelen genomen moeten worden. Daar komt bij dat lokale overheden ook behoefte hebben aan inzicht in de explosiegevaarlijke maatregelen, zodat bijvoorbeeld calamiteits- en ontruimingsplannen herschreven kunnen worden.” De trainingen die Elgersma geeft, zijn overigens niet alleen gericht op werkplaatspersoneel, maar ook op de verkopers in de showroom. Van Hout: “Die zijn vaak nog niet zo vertrouwd met bijvoorbeeld waterstof, daar moeten we de drempelvrees wegnemen door te vertellen wat de risico’s zijn.”

Niche

Dat Elgersma zich naast elektroauto’s ook op waterstofauto’s richt, mag gerust heel bijzonder worden genoemd. Er rijden nog niet veel waterstofauto’s rond, waardoor het bedrijf een ware voortrekkersrol speelt op dit vlak. “Het is nu nog een niche, maar in het klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid zich ten doel gesteld dat er in 2025 15.000 waterstofauto’s zijn en circa 50 tankstations”, aldus Van Hout. “Dat zijn nog steeds kleine aantallen, maar het begint wel toe te nemen. We willen van een reactieve beweging een proactief beleid maken.” Dit geldt ook voor elektrische auto’s. Doordat de elektroauto in een stroomversnelling terecht is gekomen, is de bereidheid van bedrijven om te investeren in een goede EV-infrastructuur flink toegenomen. Van Hout: “Samen met importeurs hebben we een checklist opgesteld. Zo zien we de laatste maanden ook dat de vraag naar heftafels (waarmee de accupakketten van elektroauto’s ondersteund kunnen worden – red.) flink is toegenomen. De ontwikkelingen gaan snel, maar met de juiste ondersteuning is dat geen probleem.”

Elgersma: veiligheid bieden en drempelvrees wegnemen - Automobielmanagement.nl

Elgersma: veiligheid bieden en drempelvrees wegnemen

brand story

Met het nieuwe concept WE-POWER ondersteunt Elgersma bedrijven die werken aan elektroauto’s en – heel bijzonder – waterstofauto’s, met het geven van voorlichting, analyses, advies, trainingen en producten als beschermende middelen. Daarmee zorgt het concept WE-POWER ervoor dat zowel het bedrijf als het personeel goed is voorbereid op de komst van auto’s met nieuwe aandrijflijnen.

Nu het aantal hybride- en elektroauto’s rap toeneemt, is er bij bedrijven ook steeds meer behoefte aan ondersteuning op dit vlak. Met WE-POWER heeft totaalleverancier Elgersma een concept neergezet dat erop is gericht het veilig werken aan duurzame voertuigen te faciliteren. Dit concept bestaat uit een stappenplan voor het veilig werken aan voertuigen met een nieuw type aandrijflijn, opgesplitst in waterstof en elektrische aandrijving. “Denk daarbij aan het opstellen van een risico-inventarisatie aan de hand van de ATEX 153-norm, documentatie op basis van de Nen-normen, een plan van aanpak en trainingen”, aldus Henri van Hout, directeur bij het bedrijf. “We werken samen met een veiligheidskundige om het beste advies te geven.”

Omgevingsaspecten

In eerste instantie zijn bedrijven natuurlijk vooral geïnteresseerd in trainingen die gericht zijn op reparatie/onderhoud, maar het is volgens Van Hout ook uitermate belangrijk om naar de omgevingsaspecten te kijken. “Als het fout gaat, kan het zelfs tot bedrijfssluiting leiden”, zegt hij. “Eén verkeerd contact kan bij een elektrische auto al dodelijk zijn. Overigens realiseren veel bedrijven zich zeker dat er daarvoor maatregelen genomen moeten worden. Daar komt bij dat lokale overheden ook behoefte hebben aan inzicht in de explosiegevaarlijke maatregelen, zodat bijvoorbeeld calamiteits- en ontruimingsplannen herschreven kunnen worden.” De trainingen die Elgersma geeft, zijn overigens niet alleen gericht op werkplaatspersoneel, maar ook op de verkopers in de showroom. Van Hout: “Die zijn vaak nog niet zo vertrouwd met bijvoorbeeld waterstof, daar moeten we de drempelvrees wegnemen door te vertellen wat de risico’s zijn.”

Niche

Dat Elgersma zich naast elektroauto’s ook op waterstofauto’s richt, mag gerust heel bijzonder worden genoemd. Er rijden nog niet veel waterstofauto’s rond, waardoor het bedrijf een ware voortrekkersrol speelt op dit vlak. “Het is nu nog een niche, maar in het klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid zich ten doel gesteld dat er in 2025 15.000 waterstofauto’s zijn en circa 50 tankstations”, aldus Van Hout. “Dat zijn nog steeds kleine aantallen, maar het begint wel toe te nemen. We willen van een reactieve beweging een proactief beleid maken.” Dit geldt ook voor elektrische auto’s. Doordat de elektroauto in een stroomversnelling terecht is gekomen, is de bereidheid van bedrijven om te investeren in een goede EV-infrastructuur flink toegenomen. Van Hout: “Samen met importeurs hebben we een checklist opgesteld. Zo zien we de laatste maanden ook dat de vraag naar heftafels (waarmee de accupakketten van elektroauto’s ondersteund kunnen worden – red.) flink is toegenomen. De ontwikkelingen gaan snel, maar met de juiste ondersteuning is dat geen probleem.”