Dat meldt de brancheorganisatie voor banden en wielen op basis van haar inmiddels vijftiende coronamonitor. Van de respondenten biedt 32 procent hun medewerkers de mogelijkheid om een sneltest te ondergaan. “Op vrij korte termijn kan iedereen die dat wil een zelftest doen, met een test die ‘gewoon’ bij de supermarkt en drogist te koop is. Dit is de opmaat naar een samenleving waarin door grootschalig testen naar verwachting meer mogelijk wordt, maar tegelijkertijd de kans groeit dat het respecteren van de basisregels zoals het dragen van een mondkapje en ‘anderhalve meter’ gaat verslappen,’’ waarschuwt Vaco.

Opleving

De impact van de coronacrisis is bij bandenbedrijven afgelopen weken iets minder geworden door de tijdelijke opleving door het winterweer. Toch schatten deze ondernemers het omzetverlies op 23 procent, weer twee procentpunten meer dan vorige maand. Nog altijd 77 procent heeft (veel) vertrouwen in een bedrijfsmatig goede afloop van de coronacrisis. Verder laat het aantal Vaco-leden dat gebruik maakt(e) van een steunmaatregel een daling zien. De huidige 30 procent is 8 procentpunten lager dan in de vorige coronamonitor. Het aantal leden dat recht heeft op één of meerdere steunmaatregelen is naar alle waarschijnlijkheid hoger. Ondanks het steunpakket van de overheid geven enkele leden aan dat ze niet weten of ze in aanmerking komen voor financiële steun. Of ze zijn in de veronderstelling dat ze er geen recht op hebben.

Lees meer:
Corona treft banden- en wielenbranche steeds harder