Ledenvergadering Vaco weer digitaal

De Algemene ledenvergadering van Vaco, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, moet vanwege de nieuwe coronabeperkingen dit jaar wederom digitaal worden gehouden. Die vergadering vindt plaats op 9 december vanaf 15.00 uur.

“Het bestuur heeft vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus besloten om de Algemene ledenvergadering 2021 opnieuw te laten plaatsvinden met digitale ondersteuning, waarbij uitsluitend via elektronische weg kan worden gestemd over de beslispunten. Er vindt dus geen fysieke vergadering plaats,’’ deelt Vaco mee.

SurveyMonkey

De agenda en bijlagen worden begin volgende week verzonden naar alle leden en komen ook beschikbaar in het ledendeel van de website. Besluitvorming vindt tijdens de ALV plaats op basis van uitgebrachte stemmen via SurveyMonkey. Stemgerechtigde leden ontvangen hiervoor via e-mail een uitnodiging.

Lees ook:
Nog geen groei in markt voor vervangingsbanden

Ledenvergadering Vaco weer digitaal - Automobielmanagement.nl

Ledenvergadering Vaco weer digitaal

De Algemene ledenvergadering van Vaco, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, moet vanwege de nieuwe coronabeperkingen dit jaar wederom digitaal worden gehouden. Die vergadering vindt plaats op 9 december vanaf 15.00 uur.

“Het bestuur heeft vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus besloten om de Algemene ledenvergadering 2021 opnieuw te laten plaatsvinden met digitale ondersteuning, waarbij uitsluitend via elektronische weg kan worden gestemd over de beslispunten. Er vindt dus geen fysieke vergadering plaats,’’ deelt Vaco mee.

SurveyMonkey

De agenda en bijlagen worden begin volgende week verzonden naar alle leden en komen ook beschikbaar in het ledendeel van de website. Besluitvorming vindt tijdens de ALV plaats op basis van uitgebrachte stemmen via SurveyMonkey. Stemgerechtigde leden ontvangen hiervoor via e-mail een uitnodiging.

Lees ook:
Nog geen groei in markt voor vervangingsbanden