“Het bestuur heeft vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus besloten om de Algemene ledenvergadering 2021 opnieuw te laten plaatsvinden met digitale ondersteuning, waarbij uitsluitend via elektronische weg kan worden gestemd over de beslispunten. Er vindt dus geen fysieke vergadering plaats,’’ deelt Vaco mee.

SurveyMonkey

De agenda en bijlagen worden begin volgende week verzonden naar alle leden en komen ook beschikbaar in het ledendeel van de website. Besluitvorming vindt tijdens de ALV plaats op basis van uitgebrachte stemmen via SurveyMonkey. Stemgerechtigde leden ontvangen hiervoor via e-mail een uitnodiging.

Lees ook:
Nog geen groei in markt voor vervangingsbanden

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding