Corona nog lang niet voorbij voor de banden- en wielenbranche

De banden- en wielenbranche heeft de afgelopen maanden minder geprofiteerd van de gunstige economische ontwikkelingen. De sector heeft last van de zeer zwakke winter, met een negatieve invloed op de verkoop van winterbanden. Bovengemiddeld veel automobilisten hebben de bandenwissel overgeslagen. Veel automobilisten hebben de afgelopen twee jaar veel minder kilometers afgelegd. Dat heeft niet alleen nu, maar ook de komende jaren een negatieve invloed op de bandenafzet.

Prijzen autobanden nu duidelijk dankzij de ACM

Dat concludeert branche-organisatie VACO na de 21e coronabarometer. Verreweg het grootste probleem is nu het verzuim onder het personeel. “De uitval van personeel door ziekte en quarantaine is zo hoog dat de dagelijkse bedrijfsvoering van veel bedrijven in gevaar komt. VACO-leden kampen op dit gebied met grote uitdagingen en hebben veel vragen.’’ Van de respondenten kampt 61 procent met meer verzuim door personeelsleden in quarantaine, 56 procent wordt geconfronteerd met zieke medewerkers. Leden rapporteren een gemiddeld verzuim van 15 procent als gevolg van quarantaine en een gemiddeld ziekteverzuim van 16 procent. “De enorme toename van het aantal zieke medewerkers en personeelsleden in quarantaine wordt extra duidelijk als we de resultaten van VACO Coronamonitor 20 erbij pakken. Toen stond ‘meer verzuim’ buiten de corona impact-top 5, nu met stip op 1.’’

Gevolgen zijn enorm

Ondernemers die worden geconfronteerd met veel verzuim staan voor steeds grotere uitdagingen. “Hier en daar spreken leden zelfs hun zorgen uit over de continuïteit van hun bedrijf. De gevolgen van de uitval van medewerkers, of van de ondernemer zelf, voor het bedrijf zijn enorm. Ondernemers én hun medewerkers zijn zeer gedreven om afspraken na te komen en werkgoed en op tijd af te ronden. Het hoge verzuim leidt volgens 56 procent van de respondenten tot een verhoogde werkdruk voor de resterende werknemers. Een ‘geluk bij een ongeluk’ is dat januari en februari relatief rustige maanden zijn voor onder meer bandenspecialisten.’’

Leveringsproblemen

Een tweede grote bottleneck is beschikbaarheid van banden en wielen. Van de respondenten die actief zijn in het segment banden voor trucks ervaart 89 procent de beschikbaarheid als (veel) slechter dan ‘normaal’. Grote leveringsproblemen zijn er eveneens bij winterbanden, bij zomer- en vierseizoenenbanden voor personenauto’s en bestelwagens en bij industriebanden. “De gevolgen van de coronacrisis leiden nog altijd tot grote mondiale logistieke belemmeringen, met als bekendste voorbeeld het containertransport. De leveringsproblemen hebben als gevolg dat bedrijven moeten zoeken naar geschikte alternatieven en hun klanten moeten informeren dat ze de toegezegde levertijden niet altijd kunnen nakomen. Dat leidt tot extra werk en discussies.’’

Lees ook:
Ron van der Jagt nieuwe voorzitter Vaco

Corona nog lang niet voorbij voor de banden- en wielenbranche - Automobielmanagement.nl

Corona nog lang niet voorbij voor de banden- en wielenbranche

De banden- en wielenbranche heeft de afgelopen maanden minder geprofiteerd van de gunstige economische ontwikkelingen. De sector heeft last van de zeer zwakke winter, met een negatieve invloed op de verkoop van winterbanden. Bovengemiddeld veel automobilisten hebben de bandenwissel overgeslagen. Veel automobilisten hebben de afgelopen twee jaar veel minder kilometers afgelegd. Dat heeft niet alleen nu, maar ook de komende jaren een negatieve invloed op de bandenafzet.

Prijzen autobanden nu duidelijk dankzij de ACM

Dat concludeert branche-organisatie VACO na de 21e coronabarometer. Verreweg het grootste probleem is nu het verzuim onder het personeel. “De uitval van personeel door ziekte en quarantaine is zo hoog dat de dagelijkse bedrijfsvoering van veel bedrijven in gevaar komt. VACO-leden kampen op dit gebied met grote uitdagingen en hebben veel vragen.’’ Van de respondenten kampt 61 procent met meer verzuim door personeelsleden in quarantaine, 56 procent wordt geconfronteerd met zieke medewerkers. Leden rapporteren een gemiddeld verzuim van 15 procent als gevolg van quarantaine en een gemiddeld ziekteverzuim van 16 procent. “De enorme toename van het aantal zieke medewerkers en personeelsleden in quarantaine wordt extra duidelijk als we de resultaten van VACO Coronamonitor 20 erbij pakken. Toen stond ‘meer verzuim’ buiten de corona impact-top 5, nu met stip op 1.’’

Gevolgen zijn enorm

Ondernemers die worden geconfronteerd met veel verzuim staan voor steeds grotere uitdagingen. “Hier en daar spreken leden zelfs hun zorgen uit over de continuïteit van hun bedrijf. De gevolgen van de uitval van medewerkers, of van de ondernemer zelf, voor het bedrijf zijn enorm. Ondernemers én hun medewerkers zijn zeer gedreven om afspraken na te komen en werkgoed en op tijd af te ronden. Het hoge verzuim leidt volgens 56 procent van de respondenten tot een verhoogde werkdruk voor de resterende werknemers. Een ‘geluk bij een ongeluk’ is dat januari en februari relatief rustige maanden zijn voor onder meer bandenspecialisten.’’

Leveringsproblemen

Een tweede grote bottleneck is beschikbaarheid van banden en wielen. Van de respondenten die actief zijn in het segment banden voor trucks ervaart 89 procent de beschikbaarheid als (veel) slechter dan ‘normaal’. Grote leveringsproblemen zijn er eveneens bij winterbanden, bij zomer- en vierseizoenenbanden voor personenauto’s en bestelwagens en bij industriebanden. “De gevolgen van de coronacrisis leiden nog altijd tot grote mondiale logistieke belemmeringen, met als bekendste voorbeeld het containertransport. De leveringsproblemen hebben als gevolg dat bedrijven moeten zoeken naar geschikte alternatieven en hun klanten moeten informeren dat ze de toegezegde levertijden niet altijd kunnen nakomen. Dat leidt tot extra werk en discussies.’’

Lees ook:
Ron van der Jagt nieuwe voorzitter Vaco