ECONOMIE Consumenten humeur is beursgevoelig

Het vertrouwen van de consument is in januari iets gedaald. Vergeleken met december 2007 zijn consumenten aanzienlijk negatiever geworden over het economisch klimaat in Nederland, terwijl de koopbereidheid juist wat verbeterde.

De uitgelaten stemming over de Nederlandse economie van halverwege 2007 is overgegaan in een mineurstemmig. Vergeleken met vorige maand is vooral het vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het komende jaar fors afgenomen. De economische situatie in 2007 wordt ook negatiever beoordeeld. De koopbereidheid van consumenten is in januari daarentegen wel gestegen. In vergelijking met december is de consument minder negatief geworden over de eigen financiën in het afgelopen jaar. Over de eigen portemonnee in de komende twaalf maanden zijn consumenten eveneens iets positiever geworden. Ook is de consument iets gunstiger gestemd over het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de eerste tien werkdagen van januari. Sinds eind jaren negentig is er sprake van een duidelijke samenhang tussen de ontwikkeling van de AEX en het consumentenvertrouwen.

Conjunctuurbeeld onveranderd goed
De economische groei van 4,2 procent in het derde kwartaal was de hoogste in meer dan zeven jaar. De aardgasproductie zorgde voor een belangrijke impuls. Na correctie voor werkdagen seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,8 procent groter dan in het tweede kwartaal. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al ruim tien jaar niet zo fors geweest. De industrie produceerde in november bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Het uitvoervolume was tien procent groter dan in november 2006. Huishoudens hebben 2,2 procent meer besteed dan een jaar eerder. De kapitaalmarktrente is in januari uitgekomen op 4,1 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in december 2007. De inflatie bedroeg in december 1,9 procent en was daarmee gelijk aan die in november. De afzetprijzen van de industrie waren 8,8 procent hoger dan in december 2006. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode oktober – december verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam eveneens toe, zij het dat het groeitempo
wat afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007 versterkt door.

Industrieondernemers optimistisch
De ondernemers in de industrie zijn ongekend optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in januari uit op 9,5. Dit is de hoogste waarde ooit gemeten, sinds de start van de reeks in 1985. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau. Vooral over de toekomstige productie waren de ondernemers in januari veel optimistischer dan een maand eerder. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was vrijwel even groot als het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam iets toe en kwam uit op 113,3.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

ECONOMIE Consumenten humeur is beursgevoelig - Automobielmanagement.nl

ECONOMIE Consumenten humeur is beursgevoelig

Het vertrouwen van de consument is in januari iets gedaald. Vergeleken met december 2007 zijn consumenten aanzienlijk negatiever geworden over het economisch klimaat in Nederland, terwijl de koopbereidheid juist wat verbeterde.

De uitgelaten stemming over de Nederlandse economie van halverwege 2007 is overgegaan in een mineurstemmig. Vergeleken met vorige maand is vooral het vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het komende jaar fors afgenomen. De economische situatie in 2007 wordt ook negatiever beoordeeld. De koopbereidheid van consumenten is in januari daarentegen wel gestegen. In vergelijking met december is de consument minder negatief geworden over de eigen financiën in het afgelopen jaar. Over de eigen portemonnee in de komende twaalf maanden zijn consumenten eveneens iets positiever geworden. Ook is de consument iets gunstiger gestemd over het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de eerste tien werkdagen van januari. Sinds eind jaren negentig is er sprake van een duidelijke samenhang tussen de ontwikkeling van de AEX en het consumentenvertrouwen.

Conjunctuurbeeld onveranderd goed
De economische groei van 4,2 procent in het derde kwartaal was de hoogste in meer dan zeven jaar. De aardgasproductie zorgde voor een belangrijke impuls. Na correctie voor werkdagen seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,8 procent groter dan in het tweede kwartaal. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al ruim tien jaar niet zo fors geweest. De industrie produceerde in november bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Het uitvoervolume was tien procent groter dan in november 2006. Huishoudens hebben 2,2 procent meer besteed dan een jaar eerder. De kapitaalmarktrente is in januari uitgekomen op 4,1 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in december 2007. De inflatie bedroeg in december 1,9 procent en was daarmee gelijk aan die in november. De afzetprijzen van de industrie waren 8,8 procent hoger dan in december 2006. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode oktober – december verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam eveneens toe, zij het dat het groeitempo
wat afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007 versterkt door.

Industrieondernemers optimistisch
De ondernemers in de industrie zijn ongekend optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in januari uit op 9,5. Dit is de hoogste waarde ooit gemeten, sinds de start van de reeks in 1985. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau. Vooral over de toekomstige productie waren de ondernemers in januari veel optimistischer dan een maand eerder. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was vrijwel even groot als het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam iets toe en kwam uit op 113,3.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding