De consumptiegroei blijft hoog, in oktober 2007 is door huishoudens 2,8 procent meer besteed dan een jaar eerder. De groei van de industriële productie is sterk teruggevallen. Het uitvoervolume was werkdaggecorrigeerd ruim 8 procent groter dan in oktober 2006. De kapitaalmarktrente is in december uitgekomen op 4,3 procent, 0,1 procentpunt hoger dan in november. De inflatie in december was met 1,9 procent gelijk aan die in november. De afzetprijzen van de industrie waren in november 8,7 procent hoger dan in november 2006. Dit is de grootste stijging in de afgelopen zeven jaar. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode september – november verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam eveneens toe, zij het dat het groeitempo wat afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007 versterkt door.

Consumentenvertrouwen stabiel
Het vertrouwen van de consument is in december gelijk gebleven. Voor de derde opeenvolgende maand ontliep het aantal optimisten en pessimisten elkaar nauwelijks. Vergeleken met november zijn consumenten iets positiever geworden over het economisch klimaat, terwijl de koopbereidheid juist iets verslechterde. De koopbereidheid van consumenten daalde in december licht. In vergelijking met november is de consument pessimistischer geworden over de eigen portemonnee, terwijl hij het wel een gunstiger moment vond om duurzame aankopen te doen. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden waren consumenten aanzienlijk negatiever dan in november. Het oordeel over de toekomstige financiële situatie van het eigen huishouden is een fractie verslechterd. Daarnaast vinden ze het een iets gunstigere tijd voor grote aankopen. De stemming over het economisch klimaat in Nederland verbeterde iets. Consumenten waren in december een stuk optimistischer over het economisch klimaat van de afgelopen twaalf maanden dan een maand eerder. Over de economische situatie in de komende twaalf maanden waren ze een fractie minder negatief.

Ondernemers in feeststemming
De ondernemers in de industrie blijven optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in december uit op 8,0 punten. Dat is weliswaar 0,7 punt lager dan in november, maar nog steeds hoog. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau. Gemiddeld kwam het producentenvertrouwen in 2007 uit op 7,8. Een jaar eerder was dat 6,7, terwijl in 2005 het vertrouwen maar 0,6 bedroeg. De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in december opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding