Het systeem zelf is al in januari aangekondigd. "Op de aftermarket is het inbouwapparaat al sinds deze zomer beschikbaar, aldus een woordvoerster van TomTom . "Vanaf deze maand is het systeem ook beschikbaar als optie bij aankoop van een nieuwe Toyota Yaris of als speciale editie in bepaalde landen. Het ingebedde systeem maakt volledige audio-integratie met de speakers mogelijk. De radio van de Toyota Yaris is geïntegreerd in het dashboard, waarin de TomTom met een kliksysteem bevestigd kan worden. Het apparaat heeft geen snoeren, omdat de energie rechtstreeks aan de auto wordt onttrokken. Men kon geen uitspraken doen over de verwachte aantallen die TomTom aan Toyota gaat leveren. Men volstond met de opmerking dat er in Europa in de eerste helft van 2007 ruim 144 duizend Toyota’s Yaris zijn verkocht. Nog meer marktuitbreiding voor deze succesvolle producent van navigatieapparaten: TomTom brengt twee van zijn producten nu ook in Nieuw-Zeeland op de markt. Naast de derde editie van de TomTom One lanceert men aldaar de TomTom One XL.
 

Spyker moddert verder
De in nood zijnde bouwer van luxebolides wil het volledige koersverlies, dat onlangs zou zijn ontstaan na onjuist gebleken berichtgeving in Het Algemeen Dagblad van PCM, op het concern gaan verhalen. "We overwegen nog of we verdere stappen gaan ondernemen, dus of er helemaal een claim komt is een ander verhaal", zo gaf een Spykerwoordvoerster onlangs aan. "Maar de afspraken die we met PCM maken gaan we sowieso niet in de media bekendmaken."’ Alhoewel over het bedrag van de claim dus geen duidelijkheid bestaat zou het volgens ingewijden gaan om twaalf miljoen euro. Ondertussen heeft Spyker advocaat Hendrik Jan Biemond van kantoor Allen & Overy in de arm genomen om een andere zaak, die aanhangig gemaakt is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), te begeleiden. De zaak dient 11 oktober voor de Ondernemingskamer. De AFM verlangt een herziening van de financiële verslaggeving van Spyker over 2006. De rechtszitting zal plaats hebben achter dichte deuren.
 

Stern plust 32 procent winst
Stern Groep NV, de enige beursgenoteerde automotive retailgroep in Nederland, heeft in de eerste zes maanden van 2007 een netto omzet van 520 miljoen euro gerealiseerd tegenover 395 miljoen euro in de eerste helft van 2006, een toename met 31,6 procent. Het resultaat na belastingen in deze periode beliep 7,1 miljoen euro (2006: 6,2 mln.). De winst per aandeel nam door het vergrote aandelenkapitaal slechts gering toe tot 1,34 euro tegen 1,30 euro in de eerste helft van 2006. Het resultaat na belastingen in het tweede kwartaal 2007 kwam uit op 3,5 miljoen euro tegen eveneens 3,5 miljoen euro in dezelfde periode van 2006. Anders dan in het eerste halfjaar 2006 werd in 2007 geen incidentele bate geboekt. De prestaties van de vijf Stern merkdivisies liep – conform het landelijke beeld – sterk uiteen. Bij de divisie Stern Autodiensten zetten leasing en verhuur de zeer positieve lijn door. De verkoop van reeds ontwikkelde financiële Stern producten verloopt zelfs voorspoedig. Ook Stern Autotechniek heeft solide positieve resultaten geboekt, mede door de samenwerking met de autobedrijven. Per saldo heeft Stern Groep een autonome groei van meer dan vijf procent gerealiseerd. Op basis van de gang van zaken in het eerste halfjaar en de signalen voor het tweede halfjaar ziet Stern Groep (de rest van) 2007 met vertrouwen tegemoet. Dit vertrouwen wordt mede gedragen door de verwachting dat de autobranche in 2007 gaat profiteren van de verbetering van de economie. Ondanks de positieve vooruitzichten doet de directie evenals in mei van dit jaar geen concrete uitspraken over het resultaat 2007.