Vooral het vertrouwen in de Nederlandse economie is fors gestegen. Over de economie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten in zeven jaar tijd niet zo positief geweest. Ook verwacht de consument veel van de economie in de komende twaalf maanden. Ook de koopbereidheid van consumenten is in juni toegenomen. Deze deelindicator stijgt langzaam, maar gestaag. Het hoge niveau van zeven jaar geleden is echter nog niet bereikt. De toegenomen koopbereidheid van deze maand is vooral toe te schrijven aan het verbeterde oordeel over het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen. Over hun eigen financiën zijn consumenten ook iets optimistischer geworden. Nog meer goed economisch nieuws: de consumptiegroei houdt aan. Nederlandse huishoudens hebben in april 2,0 procent meer besteed dan in april 2006. Aan diensten, zoals vervoer, horeca en communicatie, hebben ze 2,7 procent meer besteed. De bestedingen aan goederen waren 1,1 procent hoger.

Bedrijven consolideren optimisme
Het producentenvertrouwen kwam in juni uit op 8,4. Dit is weliswaar 0,5 punt lager dan in mei, maar nog steeds zeer hoog. De ondernemers in de industrie zijn nu al een jaar lang onverminderd optimistisch. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers iets minder positief dan in mei. Toch denken per saldo meer ondernemers de productie op te voeren. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in juni licht. Het oordeel over de orderpositie bleef nagenoeg onveranderd. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was groter dan het aantal dat een vermindering ziet. Vooral voor de binnenlandse markt kwamen meer orders binnen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) is nagenoeg gelijk gebleven en kwam uit op 112,5. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in juni iets groter dan het aantal dat een daling voorzag.