De daling van de inflatie is vooral een gevolg van de prijsontwikkeling van bloemen en planten, verse groenten en kleding. Aan de 1,1 procent inflatie in augustus droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,4 procentpunt het meest bij. De bijdrage van diverse goederen en diensten, zoals verzekeringen, was net als in voorgaande maanden 0,3 procentpunt. Communicatie, zoals telefonie en internetgebruik, had juist een verlagend effect van 0,1 procentpunt, net als recreatie en cultuur. De Nederlandse inflatie is fors lager dan gemiddeld in de eurozone.

Geringe rentedaling
De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in augustus 2007 gemiddeld 4,4 procent. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in juli. In juni dit jaar bereikte de langetermijnrente de hoogste waarde in bijna vijf jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van anderhalf jaar nu acht keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 juni 2007 op 3,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni op 4,0 procent. Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor augustus berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 1,7 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in juli.

Export is booming
Nederlandse bedrijven hebben in juli van dit jaar aanzienlijk meer uitgevoerd. Het uitvoervolume van goederen was elf procent groter dan in juli 2006. Het groeitempo lag daarmee hoger dan in de voorgaande maanden. Het groeitempo van de invoer bleef ongewijzigd. De invoer steeg met zeven procent. In juli bedroeg de waarde van de goederenuitvoer 28,1 miljard euro. Zowel naar EU-landen als naar landen buiten de EU werd 15 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. De invoerwaarde was tien procent hoger dan in juli 2006 en kwam uit op 25,1 miljard euro. Hier nam de invoer uit EU-landen met elf procent toe en die uit niet-EU-landen met negen procent. Het handelsoverschot bedroeg 3,0 miljard euro, tegen 1,6 miljard in juli 2006. Er zijn in juli vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Daarnaast groeide de uitvoer van voedsel en dranken en van chemische producten sterk. De waarde van de invoer nam over de hele linie toe, met uitzondering van die van minerale brandstoffen. De prijs van aardolie op de wereldmarkt, uitgedrukt in euro’s, was lager dan in juli 2006.