Hans Taal, verantwoordelijk voor de commercie van Aon Automotive, werd vorig jaar door Delta Lloyd benaderd om mee te werken aan een onderzoek die voor eens en altijd duidelijk moest krijgen of navigatiesystemen nu een positief effect hebben op de verkeersveiligheid of niet. "Men ging er wel vanuit dat er een gunstig effect zou zijn, maar deze these was nog nooit bewezen", aldus Taal. Het onderzoek moest onafhankelijk zijn en met toonaangevende partners in de branche worden uitgevoerd. Naast Aon werd leasemaatschappij Athlon Car Lease benaderd en leverancier van navigatiesystemen TomTom. Uiteindelijk werd het onderzoek door TNO uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek was dus weinig verrassend: navigatiesystemen hebben een positief effect op de verkeersveiligheid. Het rijgedrag en de prestatie van de bestuurder verbetert vooral bij het rijden in een onbekend gebied naar een onbekende bestemming. De ‘werklast’ van een bestuurder wordt verminderd, met alle positieve gevolgen van dien. Het blijkt dat bestuurders twaalf procent minder schaden claimen en vijf procent minder schadekosten hebben. "Daarnaast vallen er ook rechtstreeks kosten te besparen voor werkgevers: het aantal gereden kilometers wordt namelijk met zestien procent verkort en de reistijd nog eens met acttien procent. Als je een paar honderd mensen continu op pad hebt, tel uit je winst", aldus Taal.

Tamelijk tot behoorlijk’ inspannend
Nog wat meer uitkomsten: de bestuurder met een navigatiesysteem stopt 25 procent minder vaak, staat 35 procent minder lang stil en hoeft minder vaak te keren om bij de eindbestemming te komen. Ook vertoont de bestuurder beter weggedrag; het aantal geconstateerde voorvallen van ongepast weggedrag naar en in een onbekend gebied bedroeg met autonavigatie ruim de helft minder dan met conventionele middelen.
Aangetoond is ook dat navigatiesystemen de alertheid van de bestuurder verhogen; de aandacht kan beter op de weg gehouden worden en de bestuurder ervaart minder stress. 78 procent van de bestuurders heeft het gevoel alles beter onder controle te hebben wanneer zij met een navigatiesysteem rijden. Ook is de gebruiker alerter achter het stuur en zich meer bewust van het verkeer achter zich. De objectieve werklast lag twintig procent lager bij het rijden met een navigatiesysteem en kostte bestuurders ‘weinig inspanning’. Het rijden met conventionele navigatiemiddelen, zoals kaarten en digitale internet-routeplanners daarentegen werd beoordeeld met ‘tamelijk tot behoorlijk’ inspannend.

Positief effect
Vanuit het perspectief van risicokosten – verbonden aan een motorrijtuig of een wagenpark – is nu aangetoond dat het gebruik van een navigatiesysteem een positief effect heeft op het risicoprofiel en dus op de risicokosten. Navigatiesystemen kunnen dus worden ingezet als instrument om de risicokosten te verlagen. Taal zegt altijd op zoek te zijn om verzekeringsproducten klantspecifieker te maken. "Het onderzoek toont aan dat gebruikers van een navigatiesysteem minder schaden veroorzaken. Voor deze groep kunnen wij nu bestaande producten aanpassen en zelfs een specifiek verzekeringsproduct ontwikkelen dat hiermee rekening houdt bij de premiebepaling. En we kunnen onze klanten door middel van een verdergaande risicoprofilering ook beter adviseren."