De omvang van het totale Nederlandse leasepark per eind juni 2007 komt uit op 727.000 contracten (VNA-leden: 622.800), ruim 20.000 meer dan aan het begin van dit jaar. De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn redelijk positief, zegt de VNA. Men verwacht dat dit jaar de groei die in 2006 werd gerealiseerd (4,1 procent) ten minste geëvenaard gaat worden en wellicht zelfs overtroffen. De groei van de personenautoleasemarkt was in de afgelopen drie maanden iets sterker dan de toename van de totale markt, met een kwartaalgroei van 1,5 procent. Sinds het einde van 2006 steeg de parkomvang met 17.500 contracten tot 549.000 (+3,3 procent). VNA-leden nemen hiervan 501.700 contracten voor hun rekening. Daarmee is een mijlpaal bereikt, want nog niet eerder telde het VNA-bestand meer dan een half miljoen lease personenauto’s. Operationele gesloten contracten doen het voor het tweede kwartaal op rij erg goed en dragen zo het meeste bij aan de groei van de markt. Opvallend is verder de stijging van het aantal netto operationele contracten in het tweede kwartaal (+4,6 procent). Geen enkele contractsoort nam in omvang af. De markt voor lease bestelauto´s steeg in de tweede helft van 2006 zeer sterk. In 2007 lijkt die groei iets af te vlakken, maar volgens de VNA kan er nog steeds worden gesproken van een zeer gezonde marktsituatie. Afgelopen drie maanden kwamen er weer (afgerond) duizend bestelautocontracten bij, waarmee het totaal uitkomt op 178.000 (VNA-leden 121.000). In het bestelautosegment groeide het aantal financiële leasingcontracten in het tweede kwartaal het sterkst (+3,4 procent), maar ook hier komt in absolute zin de toename van het aantal contracten het meest voor rekening van gesloten operationele lease (+2,1 procent).