Als de rechter het standpunt van Ernst & Young volgt, is per auto een verminderde btw-afdracht verschuldigd voor privé-gebruik door personeel. Dit kan er toe leiden dat er per auto gemiddeld circa zeshonderd euro per jaar aan omzetbelasting kan worden teruggevraagd. Op basis van een verzoek om ambtshalve teruggaaf kan tot vijf  kalenderjaren terug de teveel gecorrigeerde omzetbelasting worden geclaimd. Ook voor de toekomst geldt deze besparing, behoudens wijziging van wet- en regelgeving.

Bijvoorbeeld, in de situatie dat een dealer in de afgelopen vijf jaar tien auto’s full time ter beschikking heeft gesteld kan het voordeel oplopen tot (tien auto’s x zeshonderd x vijf jaar) dertigduizend euro exclusief heffingsrente en exclusief toekomstig voordeel. Ernst & Young biedt nu dealerbedrijven aan om aan te haken bij deze procedure. Volgens, een naar eigen zeggen fractie van de kosten van een gehele zelfstandige procedure, kan Ernst & Young voor de bezwaarschriften en verzoeken tot teruggaaf zorgen. Aandachtspunt is dat de bezwaartermijn tegen de btw aangifte 2007 binnen zes weken na betaling van de aangifte moet worden ingediend. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften en betrokken auto’s bedragen de kosten voor de dealerbedrijven tussen 7500 en 17500 euro (exclusief btw) per belastingplichtige.

De procedure en coördinatie van de bezwaar- en verzoekschriften wordt gevoerd door het kantoor van Ernst & Young in Den Haag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding