Het consumentenvertrouwen verbeterde van -14 in november naar -11 in december. De stemming is in de loop van 2009 gestaag verbeterd. Dit komt vooral doordat consumenten minder negatief oordelen over het economisch klimaat.
Het oordeel over het economisch klimaat verbeterde in december met zeven punten en kwam uit op -19. De consument keek minder somber terug op de economische situatie in de afgelopen maanden dan in november. Ook de stemming over de toekomstige economische situatie werd positiever. De koopbereidheid van consumenten veranderde echter nauwelijks. De kijk van consumenten op hun eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde licht, die op de eigen financiële situatie in het komend jaar bleef onveranderd. Het oordeel over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen verbeterde iets.

Orderontvangsten stijgen gestaag
Ondernemers in de industrie waren in december 2009 wat somberder gestemd dan in november. Het producentenvertrouwen daalde van -5,6 naar -8,6; voornamelijk doordat de ondernemers een stuk pessimistischer waren over de toekomstige productie. Ondanks dit stapje terug toont de stemmingsindicator sinds het dieptepunt in februari (-22,9) een duidelijk herstel, maar de stemming is nog altijd behoorlijk negatief.
Over de verwachte productie in de komende drie maanden, waren de ondernemers een stuk pessimistischer dan voorgaande maand. Over hun voorraden gereed product waren de ondernemers iets minder positief dan in november. Het oordeel over de orderpositie verbeterde wel iets, maar bleef zeer negatief.
In december was het aantal ondernemers dat een toename van de waarde van de orderontvangsten zag voor de derde maand op rij groter dan het aantal dat een daling rapporteerde. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij nog wat negatiever dan voorgaande maand.

Dienstverleners: geringe toename omzet
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht was in december 2009 iets groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+3 procent) was iets kleiner dan in november (+6 procent), maar duidelijk groter dan in de eerste acht maanden van dit jaar. Het aantal ondernemers dat de gerealiseerde omzet in de voorgaande drie maanden zag toenemen was even groot als het aantal dat de omzet zag afnemen. In november zag per saldo nog 17 procent van de ondernemers de omzet afnemen.
De zakelijke dienstverleners oordeelden in december even negatief over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche als in november. Per saldo verwacht 27 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Ondernemers in de uitzendbranche en de schoonmaakbranche waren negatiever dan vorige maand.
De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel iets kleiner dan in november. Hoewel deze indicator al vanaf oktober 2008 een duidelijk negatief saldo laat zien, is er de laatste maanden sprake van een verbetering.

Tienduizend werklozen per maand erbij
In de periode september-november 2009 waren gemiddeld vierhonderdduizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,6 procent. Uit cijfers van UWV blijkt dat vooral het aantal niet-werkende werkzoekenden tot 35 jaar sterk is toegenomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in een jaar tijd toe met 133 duizend tot 297 duizend.
De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode september-november 2009 uit op 412 duizend personen, negenduizend meer dan de vorige driemaandsperiode. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer tienduizend per maand. In de periode september-november was het aantal werklozen 121 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Onder mannen steeg het aantal werklozen met zeventigduizend tot 201 duizend. Bij de vrouwen was de toename in een jaar tijd 51 duizend. Daarmee kwam het aantal werkloze vrouwen uit op tweehonderdduizend, vrijwel gelijk aan het aantal werkloze mannen. Het werkloosheidspercentage is bij vrouwen echter nog altijd hoger dan bij mannen.

 Download Carmonitor Januari 2010 Economie

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding