De indicator voor het consumentenvertrouwen kwam in februari 2010 uit op -13, tegen -10 in januari. Consumenten waren in februari veel minder optimistisch over het economisch klimaat in de komende 12 maanden dan in januari. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen daalde van 14 naar 6. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde licht, maar bleef zeer negatief. Al met al verslechterde het oordeel over het economisch klimaat met 3 punten. Ook over hun eigen financiële situatie waren consumenten pessimistischer dan in januari. Het oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden verslechterde met 5 punten het meest. De kijk op de afgelopen 12 maanden was echter ook negatiever. Verder vonden consumenten de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Per saldo nam de koopbereidheid af van -4 in januari naar -7 in februari.

Dienstverleners iets optimistischer
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal stijgen was in februari groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+18 procent) is iets groter dan in januari (+14 procent). Ook over ontwikkeling van de omzet in de voorgaande drie maanden waren de zakelijke dienstverleners iets optimistischer. Voor het eerst in meer dan een jaar tijd gaven de ondernemers aan dat de omzet is toegenomen.
De zakelijke dienstverleners oordeelden in februari minder pessimistisch over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in januari. Wel verwacht per saldo 5 procent van hen nog altijd dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de voorgaande drie maanden waren de ondernemers onverminderd negatief. De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel kleiner dan in januari.

Industrie ontvangen meer orders
Ondernemers in de industrie waren in februari minder somber gestemd dan in januari. Het producentenvertrouwen steeg van -8,3 naar -6,9. Dit komt voornamelijk door een verbetering in het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen verbeterde in de loop van 2009 sterk, maar het herstel haperde in de afgelopen maanden.
Over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers minder pessimistisch dan in de voorgaande maand. Het oordeel over de orderpositie verbeterde. Over de voorraden gereed product waren de ondernemers daarentegen een fractie minder positief dan in januari. In februari rapporteerden de ondernemers voor de vijfde maand op rij een lichte toename van de waarde van de orderontvangst. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) steeg van 96,2 naar 98,6. Het aantal ondernemers dat hogere afzetprijzen verwacht was groter dan in januari.
Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij net zo pessimistisch als de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was veel groter dan het aantal dat een toename voorziet.

 Download Carmonitor Maart 2010 Economie

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding