De Nederlandse inflatie is in mei gedaald naar 1,0 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in april. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie in de eurozone is daarentegen gestegen. De daling van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Benzine was in mei 11,5 procent duurder dan vorig jaar. In april was dit nog ruim 16 procent. De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is gedaald naar 0,4 procent. Volgens de raming van Eurostat steeg de inflatie van de eurozone in mei naar 1,6 procent. De inflatie in de eurozone is daarmee aanzienlijk hoger dan in Nederland. In Nederland worden aanpassingen in prijzen van gas en elektriciteit grotendeels doorgevoerd in de maanden januari en juli. In andere landen reageren deze prijzen sneller op de ontwikkelingen van de olieprijzen.

Ondernemersvertrouwen weer in de plus
In mei waren de ondernemers in de industrie voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer positief gestemd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,4, tegen -1,4 in april. Al sinds het dieptepunt in februari 2009 vertoont het producentenvertrouwen een vrijwel onafgebroken herstel. Met name over de voorraden waren de ondernemers veel optimistischer dan in april. Ook het oordeel over de orderpositie verbeterde flink. In mei rapporteerden de ondernemers een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij minder pessimistisch dan in april. Wel was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen nog steeds groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Consumentenvertrouwen toch weer omlaag
Het consumentenvertrouwen is in mei een fractie teruggelopen. De indicator kwam uit op -16, tegen -15 in april. Zowel de stemming over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde marginaal. Ook de koopbereidheid was in mei een punt lager dan in april. Consumenten oordeelden weliswaar minder negatief over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden, maar ze vonden daarentegen de tijd aanzienlijk minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Hun kijk op de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde bijna niet. Gunstig is dat er nu minder consumenten zijn die denken dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen. In mei verwachtte de helft van hen een stijging. In februari rekenden nog zeven van de tien consumenten op een toename.

Consumptie groeit weer
Voor het eerst in ruim een jaar is de consumptie van huishoudens weer toegenomen. In maart werd 0,8 procent meer besteed dan in maart 2009. Aan goederen werd 1,7 procent meer uitgegeven. Er werden met name meer duurzame goederen gekocht. De bestedingen aan diensten waren gelijk aan die in maart 2009. Aan duurzame goederen werd in maart 5,5 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Deze forse groei volgt op een periode van anderhalf jaar waarin de uitgaven aan deze goederen flink lager waren. De autoverkopen waren begin dit jaar al toegenomen, maar in maart werden er veel meer auto’s gekocht dan een jaar eerder. Daarnaast werd er in maart ook meer besteed aan schoeisel, kleding en huishoudelijke artikelen en apparaten. De uitgaven aan woninginrichting daarentegen waren wat lager. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen namen iets toe. De verkoop van brandstoffen was in maart lager dan een jaar eerder.

 

 Download Carmonitor: economie juni 2010