Het producentenvertrouwen is in juli voor de tweede maand op rij gedaald. De indicator kwam uit op -2,4 tegen -0,7 in juni. De ondernemers in de industrie waren met name minder optimistisch over de productie in de komende drie maanden.

De stemming over de toekomstige productie was een stuk minder optimistisch dan in juni. Waar vorige maand de producenten nog een toename in de productie verwachtten, werd in juli een nagenoeg gelijkblijvende productie voor de komende drie maanden voorzien. Ook over de voorraden dachten de industriële ondernemers in juli minder positief. Wel verbeterde hun kijk op de orderpositie. Toch zijn er nog altijd meer ondernemers met een negatief oordeel over de orderpositie dan met een positief oordeel.

Beste kansen buiten EU
De concurrentiepositie is volgens de ondernemers in het tweede kwartaal licht verbeterd. De grootste verbetering werd op de buitenlandse markt buiten de EU gezien. Over de toekomstige afzet in het buitenland waren de ondernemers in juli nog altijd optimistisch, maar wel in iets mindere mate dan een kwartaal eerder. Onvoldoende vraag werd nog altijd door 25 procent van de ondernemers genoemd als een productiebelemmering. Wel was dit aantal lager dan in april toen 30 procent deze belemmering aangaf.

De bezettingsgraad steeg van 78,7 procent in april naar 80,2 procent in juli. Desondanks is de bezettingsgraad nog steeds laag. Afgelopen 20 jaar benutte de industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit.

Vooral uitzendbranche is optimistisch
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal afnemen, was in juli groter dan het aantal dat een toename voorziet. Het verschil was wel wat kleiner dan een maand eerder. Het saldo kwam in juli uit op -4, tegen -7 in juni. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname van de omzet verwachten dan in de andere maanden van een jaar.

Over het economisch klimaat dachten de dienstverleners in juli positiever dan in juni. Ook de stemming over de toekomstige werkgelegenheid verbeterde. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de personeelssterkte de komende drie maanden uit te breiden was in juli een fractie groter dan het aantal dat een krimp voorzag.

Ondernemers in de uitzendbranche zijn zeer optimistisch. Hun verwachtingen over de omzet in de komende drie maanden, de toekomstige personeelsomvang en de prijzen zijn positief. Bovendien vinden zij het economisch klimaat erg gunstig. De stemming van de ondernemers in de andere branches van de zakelijke dienstverlening is aanzienlijk gematigder.  

Stemming consumenten verbeterd
De stemming onder consumenten is in juli verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op -14, tegen -18 in juni. De stijging volgt op enkele maanden waarin het vertrouwen geleidelijk verslechterde. Consumenten dachten in juli minder negatief over de economische situatie. Hun koopbereidheid was echter onverminderd laag.

De koopbereidheid van consumenten veranderde niet. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen stond in juli op -10. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag. Consumenten waren wat pessimistischer over hun eigen financiële situatie dan in juni. Daarentegen vonden zij de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen.

 Download Carmonitor: economie augustus 2010

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding