Tijdens de maand juli werden in West-Europa (EU15 + EFTA) iets meer dan een miljoen personenauto’s verkocht. Een forse daling van 18,2 procent tegenover dezelfde maand verleden jaar. Voor de eerste zeven maanden tezamen bleef de schade beperkt tot min 1,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van Jato, bewerkt door bureau AUMACON

Het verlies tijdens de maand juli kwam in grote mate op rekening van de vier grootste markten, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dit verlies hangt daar in grote mate samen met het einde van de schrootpremies waardoor veel aankopen vooruit werden geschoven. Alleen al in Duitsland werd voor vijf miljard euro aan schrootpremies uitbetaald.

Voor het gehele jaar 2010 gaan de prognoses voor de West-Europese markt uit van een cijfers rond 12,6 miljoen auto’s; ruim 2 miljoen minder dan in topjaar 2003. Daarbij wordt rekening gehouden met de traditioneel zeer slappe vakantiemaand augustus en de recente waarschuwing van de OESO voor een lagere dan algemeen verwachte heropleving van de economie.

Vervangingsmarkt
Sinds begin jaren negentig is West-Europa niet langer een groeimarkt. Wel een zeer conjunctuurgevoelige vervangingsmarkt met weinig of geen mogelijkheden voor export naar groeimarkten. In 2009 werd de daling van de conjunctuur met 4,1 procent  opgevangen door bijna in alle Europese landen toegekende schrootpremies en daaraan verbonden verkooppieken. Met het uitlopen van de schrootpremies wordt een terugkeer naar een markt van 14,5 miljoen auto’s vóór 2014 echter weinig waarschijnlijk.

Belgische markt: 520.000 auto’s in 2010.
Volgens statistieken van Febiac (Belgische evenknie van RAI/Auto) werden tijdens de maand juli in België 39.909 nieuwe  personenwagens ingeschreven. Een toename met 9,5 per cent vergeleken met dezelfde maand in 2009. In totaal werden dit jaar al 359.512 nieuwe personenwagens bij onze zuiderburen ingeschreven. Een stijging met 16,3 per cent tegenover dezelfde periode verleden jaar. Door de stijging komt de SAAR (Seasonally Adjusted Annual Rate) voorspelling voor het jaar 2010 op iets meer dan 520 duizend. Daarmee zijn de vooruitzichten van de Belgische markt aanzienlijk gunstiger dan die in Nederland. Bij ons in Nederland houdt Aumacon het voor 2010 op 450 duizend registraties.

 Download Carmonitor: markt.eu september 2010

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding