Huishoudens hebben in november 2010 2,6 procent meer besteed dan in november 2009. Dit is de grootste toename in bijna drie jaar. Met een toename van 4,4 procent is er vooral meer besteed aan goederen. De uitgaven aan diensten waren 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.
Consumenten gaven in november 4,7 procent meer uit aan duurzame goederen. Net als in voorgaande maanden werd er fors meer besteed aan nieuwe auto’s. Ook kleding, schoenen en huishoudelijke artikelen waren populair. De consumptie van voeding- en genotmiddelen nam toe met 2,4 procent.
Door het relatief koude weer werd er fors meer gestookt dan in november 2009. Bijna 1 procentpunt van de totale consumptiegroei valt toe te schrijven aan het hogere gasverbruik van de huishoudens. Deze bijdrage is bijna net zo groot als die van de toegenomen bestedingen aan duurzame goederen.
Consument heeft meer vertrouwenDe stemming onder consumenten verbeterde in januariflink. Dit kwam door een sterke toename van het vertrouwen in het economisch klimaat. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg met 6 punten en kwam uit op -8. De terugval in december 2010 is hiermee vrijwel tenietgedaan.
Consumenten hebben vooral meer vertrouwen in de nabije toekomst. Hun oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbeterde met 22 punten, naar +14. Ook het oordeel over de economie in het afgelopen jaar verbeterde fors. De deelindicator economisch klimaat klom daardoor met 15 punten, naar -3. Grote stemmingswisselingen komen – aldus het CBS – bij het oordeel over de economie wel vaker voor. In december was er nog een verslechtering met 12 punten.
De koopbereidheid was in januari bijna even laag als in december. Deze deelindicator van het vertrouwen steeg 1 punt en kwam uit op -11. Hoewel de consumenten minder negatief waren over hun eigen financiën, vonden ze de tijd wel minder gunstig voor het doen van grote aankopen.
De consumenten zijn ook positiever over de arbeidsmarkt. In januari verwachtte een op de drie dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, tegen een op de vijf in december. Zo positief is de werkloosheidsverwachting in drie jaar niet geweest.
Ondernemers industrie fractie optimistischerDe stemming onder ondernemers in de industrie is in januari een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 2,7 tegen 2,5 in december 2010. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden.
Zowel het oordeel over de orderpositie als dat over de voorraden gereed product verbeterde iets. Over de productie in de komende drie maanden waren de ondernemers daarentegen iets pessimistischer dan in december.
De ondernemers in de industrie zagen de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden toenemen en verwachtten dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen. Met 102,7 was de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) ongeveer even hoog als in december.. Het aantal ondernemers dat een toename van hun personeelsomvang verwachtte was ongeveer even groot als het aantal dat een afname voorzag.Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in januari zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt iets verbeterd ten opzichte van oktober 2010.
Zakelijke dienstverleners iets positieverHet aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in januari groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +18. Dit is 4 punten hoger dan in december. De zakelijke dienstverleners zijn al een halfjaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet.
Het aantal ondernemers dat een toename van de werkgelegenheid in de komende drie maanden verwacht was in januari ongeveer even groot als het aantal dat op een afname rekent. In de voorgaande twee maanden hielden beide groepen elkaar ook al vrijwel in evenwicht. Ook het oordeel van de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Het aantal zakelijke dienstverleners dat een stijging van de verkoopprijzen verwachtte was echter veel groter dan in de voorgaande maanden.
Onvoldoende vraag werd door 35 procent van de zakelijke dienstverleners als een productiebelemmering beschouwd. Dit percentage was iets lager dan in oktober 2010, toen 40 procent van de zakelijke dienstverleners onvoldoende vraag als een productiebelemmering zag.Architecten en ingenieursbureaus waren in januari veel minder pessimistisch over de toekomstige omzet, het economisch klimaat en de toekomstige personeelssterkte dan in december 2010. Uitzendbureaus waren nog steeds zeer positief, maar iets minder dan een maand eerder.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding