De inflatie is in december vorig jaar gestegen naar 1,9 procent, het hoogste inflatiecijfer na maart 2009. In november was de inflatie nog 1,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.De toename van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsstijging van autobrandstoffen. In december waren autobrandstoffen 13,4 procent duurder dan een jaar eerder. In november was de prijsstijging op jaarbasis nog 7,9 procent. Gemiddeld over het hele jaar 2010 was de inflatie 1,3 procent. Dat was iets hoger dan de 1,2 procent van 2009. Elektriciteit en gas drukten de jaarinflatie door lagere prijzen in de eerste helft van het jaar. Ook al is de inflatie bij ons dan gestegen, de inflatie in Nederland ligt al meer dan een jaar onder het niveau van de eurozone.
Ondernemers industrie optimistisch het jaar uit De stemming onder ondernemers in de industrie is in december sterk verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 2,5 tegen 0,3 in november. Vooral over hun orderpositie waren de ondernemers zeer te spreken. Het aantal producenten dat de orderpositie groot vond was voor het eerst in ruim twee jaar groter dan het aantal dat de orderpositie klein vond. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde aanzienlijk. De stemming over de toekomstige productie was echter minder optimistisch dan in november. Er waren in december meer ondernemers die een afname verwachten dan die een toename verwachten. In december rapporteerden de ondernemers in de industrie een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. Over de toekomstige personeelssterkte dachten de ondernemers vrijwel hetzelfde als in november. Branche 
Uitzendbranche zeer optimistischHet aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in december groter dan het aantal dat een afname voorzag. In de laatste maanden van het jaar loopt het optimisme van de ondernemers over de verwachte omzet doorgaans terug. Dit was dus ook in 2010 het geval. Het aantal ondernemers dat een afname van de toekomstige werkgelegenheid verwacht was in december een fractie groter dan het aantal dat op een toename rekent. De stemming in de uitzendbranche bleef evenwel opperbest. De dienstverleners waren zeer optimistisch over de verwachte omzet in de komende drie maanden, de toekomstige personeelsomvang en de prijzen in hun branche. Bovendien oordeelden ze uiterst positief over het economisch klimaat. Architecten en ingenieursbureaus waren in december het meest pessimistisch.
Consument een stuk somberder over economie De stemming onder consumenten is in december verslechterd. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde 7 punten, naar -14. De verbeteringen in oktober en november zijn daarmee weer tenietgedaan. Met name het vertrouwen in het algemeen economisch klimaat daalde in december sterk. Consumenten waren veel somberder over de economische situatie dan in november. De koopbereidheid van consumenten was in december ook minder groot dan in november. Deze deelindicator van het vertrouwen verslechterde met 4 punten en kwam uit op -12. Consumenten waren pessimistischer over hun eigen financiële situatie en ze vonden de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Verder vraagt het CBS consumenten elke maand naar hun verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid in de komende 12 maanden. Deze verwachtingen verslechterden ook. Een op de vijf consumenten rekende in december op een daling van de werkloosheid, tegen een op de vier in november.