Voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 is het aantal bedrijven (exclusief de financiële bedrijven) waarbij de winstgevendheid verbeterde, groter dan het aantal dat een verslechtering noteerde. De toename van de winstgevendheid was het grootst in de delfstoffenwinning. Verder is vooral bij grote bedrijven de winstgevendheid verbeterd.In het vierde kwartaal van 2010 meldde bijna twintig procent van de Nederlandse niet-financiële bedrijven een toename van de winstgevendheid ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij 64 procent bleef de winstgevendheid gelijk en ruim zestien procent van de bedrijven gaf een verslechtering aan. Voor het eerst sinds de economische crisis is de winstgevendheid ten opzichte van een kwartaal eerder verbeterd. De toename van de winstgevendheid was het grootst in de delfstoffenwinning. Bij per saldo 33 procent van de ondernemers in die sector verbeterde de winstgevendheid. Daarentegen liep de winstgevendheid het sterkst terug in de bouw. Deze sector ondervindt nog in alle hevigheid de gevolgen van de economische crisis.
Vooral bij grote bedrijven verbeterde de winstgevendheid. Bij de bedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen is de winstgevendheid per saldo bij drie procent van de bedrijven verbeterd. Bij de bedrijven met honderd of meer werkzame personen zag bijna tien procent van de ondernemers een verbetering. Bij de kleine bedrijven, tot vijftig werkzame personen, verslechterde daarentegen de winstgevendheid.2011: Vertrouwen producenten iets gedaaldHet vertrouwen van de industriële ondernemers was in februari iets afgenomen. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,7 tegen 2,7 in januari. Het oordeel over de voorraden verslechterde aanzienlijk in februari. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond was deze maand groter dan het aantal ondernemers dat de voorraden als te klein beschouwde. Dit was voorgaande maanden nog andersom. Over de orderpositie en de productie in de komende drie maanden waren de ondernemers een fractie positiever dan in januari. Over de toekomstige personeelssterkte dachten de ondernemers vrijwel hetzelfde als in januari. De ondernemers in de industrie verwachtten wel dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen. Zakelijke dienstverleners stuk positieverHet aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in februari veel groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +31. Dit is dertien punten hoger dan in januari. De zakelijke dienstverleners zijn al een half jaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet.Het aantal ondernemers dat een toename van hun personeelssterkte in de komende drie maanden verwacht, was in februari groter dan het aantal dat op een afname rekent. In de voorgaande maanden hielden beide groepen elkaar vrijwel in evenwicht. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Het aantal zakelijke dienstverleners dat een stijging van de verkoopprijzen verwachtte was minder groot dan in de voorgaande maanden. Consument ziet het zonniger inDe stemming onder consumenten is in korte tijd aanzienlijk verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg in februari met drie punten en kwam uit op -5. Het was de tweede verbetering op rij. In januari steeg het vertrouwen al met zes punten.Consumenten oordeelden veel minder negatief over de economie in de afgelopen twaalf maanden dan in januari. Hun kijk op de economie in de komende twaalf maanden bleef onveranderd positief. Al met al verbeterde de deelindicator economisch klimaat met vier punten, naar +1. De koopbereidheid verbeterde ook. Deze deelindicator van het vertrouwen steeg met drie punten naar -8. Consumenten vonden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen. Verder dachten ze iets minder negatief over hun eigen financiële situatie. Ondanks de toename is de koopbereidheid nog altijd laag.Meer consumenten rekenen op prijsstijgingen in de komende twaalf maanden. In februari zijn dit er zeven op de tien.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding