Hoewel asset financing en management nog altijd de basis vormt voor GE Capital, is de financieel dienstverlener uitgegroeid tot een kennispartner op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. "Mobiliteitsbehoeften veranderen tegenwoordig snel, daar moet je als leasemaatschappij op kunnen inspelen", stelt Christophe van Hecke, commercieel directeur Benelux bij het bedrijf. "Het heeft daarbij geen zin om simpelweg trends te volgen en allerlei producten op de markt te brengen. Je moet continu een vinger aan de pols houden en goed kijken naar wat de klant wil. Alleen zo kun je maatwerk leveren." Maatwerk is sowieso iets wat bij GE Capital hoog in het vaandel staat. Elke klant heeft andere behoeften. Maximaal meedenken en inspelen op deze behoeften geeft je de mogelijkheid om partnerships op te zetten en jezelf te onderscheiden van de andere aanbieders."

Ook MKB kiest steeds vaker voor leasing

Hoewel het MKB jarenlang met een grote boog om autoleasing heen is gelopen, neemt bij kleinere bedrijven de vraag naar leaseauto’s snel toe. "Ook kleine bedrijven willen hun kosten spreiden en geen grote investeringen doen", stelt Van Hecke. "Een auto is nu eenmaal een slechte investering, want als je de showroom uitrijdt, heb je direct al een flinke waardevermindering. Daarnaast is het heel lastig om de kosten voor reparatie en onderhoud in te schatten als je daarvoor niet de kennis in huis hebt. Er wordt dan ook vooral voor leasing gekozen omdat bedrijven geen risico willen lopen en in mindere mate omwille van het financieringsaspect." Het feit dat bedrijven minder gemakkelijk aan krediet kunnen komen dan een paar jaar geleden speelt autoleasing ook in de kaart. "Het biedt mogelijkheden voor diversificatie van financieringsbronnen. Je hoeft je bestaande kredietlijnen niet onder druk te zetten en je kunt alternatieve vormen aanspreken."

Mede om deze reden staat ook het MKB meer en meer open voor autoleasing. "Bedrijven raken er steeds bekender mee en nemen het eerder in overweging", legt Van Hecke uit. "Ook zijn werknemers die bijvoorbeeld van multinationals overstappen naar het MKB bekend met de voordelen die leasing biedt. Eigenaren van MKB-bedrijven zijn van nature gewend om zaken zelf aan te schaffen, maar door de financiële crisis hebben veel bedrijven de middelen niet meer om zelf auto’s te kopen."

Internationale aanbesteding

Naast de toenemende populariteit van autoleasing in het MKB signaleert Van Hecke ook een andere trend: die van de internationale aanbesteding. "Steeds meer zaken worden gestuurd vanuit bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor, de impact van internationale contracten wordt groter", zegt hij. GE Capital heeft de middelen in huis om in te spelen op deze ontwikkeling, legt Van Hecke uit. "Deze internationalisering vormt een grote uitdaging voor de leasebranche. Je moet kapitaalkrachtig zijn om mee te kunnen groeien met je klanten in bepaalde markten, bovendien moet je uniforme diensten kunnen bieden. GE Capital is een internationaal bedrijf dat actief is op heel veel markten. We zijn op dit gebied dan ook een voor de hand liggende partner."