HIQURE, dat staat voor High Quality Repair, is vanaf 1 januari 2015  het kwaliteitsborgingsysteem voor FOCWA Eurogarantbedrijven. Dit betekent dat vanaf die datum alle huidige FOCWA Eurogarantbedrijven HIQURE gecertificeerd zijn. HIQURE vervangt de procesborgingssystemen  ISO 9001, KZS en Eurogarantborging.

De huidige procesborgingssystemen borgen in de nabije toekomst onvoldoende de veiligheid en de kwaliteit van het uitgevoerde schadeherstel. Daarom is HIQURE in het leven geroepen; hét kwaliteitszorgsysteem dat in tegenstelling tot andere systemen, de reparatiekwaliteit wel uitdrukkelijk toetst. HIQURE heeft tegelijkertijd als doel de veiligheid van inzittenden en andere weggebruikers te waarborgen.

Waarom HIQURE?

De moderne auto wordt steeds complexer. Door de groei van het aantal elektrische voertuigsystemen en de intrede van moderne staalsoorten en andere carrosseriematerialen wordt een hoog niveau van schadeherstel gevraagd. HIQURE bevat aandachtspunten van hoe om te gaan met de specifieke technische kenmerken van een auto in het geval van herstel. Het is een productnorm. De focus ligt dan ook op het veilige en kwalitatief goed herstelde eindproduct.

HIQURE in de praktijk

Werken volgens HIQURE betekent niets meer dan herstellen volgens de geldende procedures en richtlijnen in combinatie met het borgen van de diverse stappen in het schadeherstelproces. Dat begint al voor aanvang van de herstelwerkzaamheden met een complete diagnose stellen van de schade aan  het voertuig met behulp van diagnoseapparatuur. Verder refereert HIQURE onder andere aan het volgen van de toegestane herstelmethoden en de te gebruiken onderdelen. Om er zeker van te zijn dat het voertuig weer functioneel met werkende veiligheidssystemen wordt afgeleverd, eindigt het proces met het storingsvrij maken van het voertuig.

Het HIQURE certificaat

Zodra een ondernemer start met werken volgens de richtlijnen van HIQURE, wordt al snel duidelijk dat dit hem helpt bij het herstellen van voertuigen tot een veilig en kwalitatief hoogwaardig product. Maar hoe kan een schadeherstelbedrijf zich HIQURE certificeren? Dat begint met het HIQURE handboek, de norm en toelichting. Zo wordt duidelijk wat HIQURE voor invloed heeft op het desbetreffende schadeherstelbedrijf. Vervolgens is het raadzaam een nulmeting uit te laten voeren, waarna het bedrijf een plan kan opstellen met de stappen die het bedrijf moet zetten om aan de norm te voldoen. Een logische vervolgstap is het realiseren van de opgestelde plannen. Zodra dat allemaal gerealiseerd is, beoordeelt een certificerende instelling tijdens een praktijkbeoordeling of het bedrijf slaagt voor het HIQURE certificaat.

Meer informatie over HIQURE is te vinden op www.hiqure.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de HIQURE nieuwsbrief die maandelijks verschijnt.

www.focwa.nl

www.hiqure.nl

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding