De immense populariteit en toepassing van sociale media zette TTA International aan het denken: op welke manier kunnen deze eigentijdse communicatiemiddelen bijdragen aan kennisoverdracht – naast de officiële, traditionele manier van leren? Met name jeugdige monteurs zijn dusdanig vertrouwd met informele digitale netwerken dat het een gemiste kans lijkt om ze buiten beschouwing te laten.

In navolging van de medische wetenschap, waar het model al langer wordt toegepast, combineerde TTA klassieke e-learning met kennis opdoen via virtuele, zelflerende community’s. Officieel heet zo’n constructie een Massive Open Online Course (MOOC), een op grootscheepse deelname gebaseerde cursus. Lesmateriaal wordt gratis verspreid over het web, deelnemers zijn niet aan een locatie gebonden. Naast traditionele studiematerialen, zoals tekst, video’s en cases, biedt deze vorm van onderwijs ook de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten, docenten en assistenten, door middel van online discussieplatforms.

Formeel en informeel

De MOOC van TTA is in Nederland de eerste binnen het trainingsaanbod op het gebied van autotechniek en gaat over hybride- en electrische voertuigtechniek. De cursus koppelt formeel aan informeel leren. Eric Hoet, accountmanager: "Er ligt een stevige didactische basis onder. Het leermodel dat we hebben gecreëerd, reikt de deelnemers een bepaalde basiskennis aan, bijvoorbeeld over elektrische voertuigen. Daarna gaan de monteurs binnen hun eigen netwerken over dit onderwerp kennis delen en verspreiden. Deze manier stimuleert het autonome en informele leren."

Het model reikt volgens hem verder dan bijvoorbeeld een online garageforum, waarin monteurs elkaar tips aanreiken over concrete problemen aan bepaalde automodellen. "Wie een complete MOOC wil doorlopen, zal ook een aantal kennisvraagstukken tot zich moeten nemen, die aan het eind getoetst en gecertificeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan airconditioning of elektrische voertuigen waarbij je volgens een NEN-norm moet gaan werken. En de werkgever moet zorgen dat zijn personeel veilig met dat soort systemen kan werken, volgens Arbo-wetgeving bijvoorbeeld. Dat is allemaal extra ten opzichte van een garageforum. We maken deels gebruik van netwerken, deels van de didactische modellen en de borging van het overbrengen van kennis."

Vereist om binnen de MOOC een certificaat te behalen, zijn het volgen van de e-learning en deelnemen aan een forum. Vervolgstappen in het systeem zijn niet te maken zonder je te mengen in een technisch vraagstuk, dat je vervolgens met andere monteurs deelt. Wie klaar is en vanuit de MOOC een bepaald autotechnisch thema wil uitdiepen, kan vervolgens de TTA-praktijktrainingen volgen. 

Nieuw tijdperk

Monteurs hebben behoefte aan de juiste informatie op het juiste tijdstip, en daarin voorziet deze manier van onderricht, stelt Hoet. "Het voordeel is ook dat deze combinatie kostengunstig is voor de werkgever, zeg maar de eigenaar van een dealer- of vrije werkplaats. Zijn personeel kan relatief goedkoop de juiste informatie tot zich nemen. Er breekt een nieuw tijdperk aan op het gebied van afstandsonderwijs."