Ontstaan vanuit het merk Opel groeide TTA in ruim 25 jaar uit tot de huidige speler op mondiaal niveau. Vele tienduizenden professionals in sales en after sales zijn in de loop der tijd bijgespijkerd. Zo’n zeventig procent van het aanbod is technisch georiënteerd. Maar ook trainingen voor serviceadviseurs en verkooptechnieken maken deel uit van het brede aanbod.

Vroeg aan tafel

Bij een train-the-trainer-sessie, voorafgaand aan een modelintroductie, zit TTA al vroeg aan tafel bij de autofabrikant. Wat er de komende jaren op de markt komt is al geruime tijd bekend bij de specialist uit Dordrecht – inclusief geheimhoudingsplicht, gezien de gevoeligheid van het materiaal. Ook OEM-data ter beschikking stellen aan gebruikers in de aftermarket gebeurt niet zonder toestemming van de opdrachtgever. Welk type training het ook is, aan de basis ligt altijd overleg met de klant. "Samen bepalen we de juiste strategie om hun doelstellingen te behalen", zegt Robbert d’Hont, directeur Learning Solutions. "Onze overtuiging is dat je kennisoverdracht moet opnemen in je strategie als organisatie. Het is dé sleutel om je doelstellingen te halen."

Ter illustratie verwijst hij naar onderzoek door consultancybureau McKinsey: het grootste deel van het margeverschil tussen een average performer en een topperformer zit in de wijze waarop de organisatie gerund wordt. Meer in het bijzonder, de talenten en competenties van de mensen. Middel bij uitstek om op dat vlak terrein te veroveren is training. "Kennisoverdracht is dé sleutel om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Het heeft een positieve ROI, betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Lastig te meten? Integendeel. Aan de hand van KPI’s die je intern formuleert kun je heel goed welke ontwikkeling dan ook binnen je organisatie vaststellen. En wij hebben allerlei technieken om deze te meten."

Trainen, juist nu

TTA levert zijn klanten een totaaloplossing op traininggebied. Geheel vanzelfsprekend ging dat de afgelopen jaren overigens niet. Oppervlakkig gezien is learning & development een voor de hand liggende kraan om dicht te draaien als het met de organisatie wat minder goed gaat. Niettemin hangt volgens Robbert d’Hont, directeur Learning Solutions, de overgrote meerderheid van TTA’s klanten een andere overtuiging aan. "Zij begrijpen dat learning & development juist nu heel belangrijk is. Onze klanten waarderen ons innovatieve vermogen en de ROI die wij laten zien. Voordeel is verder dat wij onze Europese en mondiale expertise meenemen naar het nationale landschap. Wij anticiperen dit jaar dan ook op groei."

Webasto: kennisoverdracht als strategie

Voor de komende vijf jaar heeft Webasto een ambitieus groeiplan: naast de huidige markten wil men ook nieuwe markten en producten ontwikkelen. Hoe? Dat vertelt Edwin Reiling, die bij Webasto eindverantwoordelijk is voor het wereldwijde trainingsprogramma.

‘Als innovatieve toeleverancier van onder meer de automobielindustrie is het voor ons belangrijk wereldwijd de mensen te trainen en van informatie te voorzien, zodat ze op het juiste moment de juiste vaardigheden en kennis hebben om onze doelstellingen te realiseren. Logischerwijs zijn er voor deze ambitieuze doelstellingen veel uitbreidingen van het Webasto-dealernetwerk voorzien. De gebruiker van onze producten staat voorop en heeft een hoge kwaliteitsperceptie bij Webasto. Om die perceptie waar te maken, moeten onze producten en installatiepartners aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Wereldwijd krijg je dan je te maken met een grote hoeveelheid talen en culturen."

Daarom is TTA door ons vanaf 2007 nauw betrokken bij de plannen. "Hun expertise als wereldwijd trainingsinstituut is voor ons van groot belang. TTA heeft samen met ons een strategisch document opgesteld waarin alle facetten van didactische en technische oplossingen werden afgezet tegen de culturele en geografische verscheidenheid van onze toekomstvisie. Dit document vormt voor ons de basis waarop we de managementbeslissingen van onze trainingsafdeling baseren. De budgetten en tijdsfasering zijn zeer duidelijk in beeld gebracht en vanuit TTA is er sindsdien een continue flow van partnership. Binnen dat partnership kunnen we door voortschrijdend inzicht, zowel strategisch als  operationeel, voortdurend de juiste aanpassingen en vernieuwingen doorvoeren. De toewijding en ervaring van TTA dragen er toe bij dat we wereldwijd de juiste kennis en informatie beschikbaar hebben voor ons dealernetwerk. De samenwerking is van essentieel belang om onze doelstellingen voor 2020 te realiseren."