"Systeemdenken is nu de basis van alle technische automotive opleidingen. Het mechanische gedeelte is tegenwoordig een stuk hardware dat via een ict-platform wordt aangestuurd en communiceert met de rest van de auto." Het gevolg van deze complexiteit is in de praktijk echter dat monteurs regelmatig op het verkeerde been worden gezet door storingsmeldingen. Want ondanks alle geavanceerde systemen is ‘de auto’ nog steeds niet goed in staat om een honderd procent juiste analyse te genereren. "Het is daarom onze grootste uitdaging om dit soort complete systemen te doorgronden en te beheersen en om studenten hierin te scholen." Ondanks al het ict-geweld in de werkplaats blijft ook kennis van de mechanische constructies en het kunnen repareren van mechanische storingen nodig, weet Klink. "Heel veel storingen hebben nog steeds een mechanische oorsprong, zeker bij dieselvoertuigen waar we vaak problemen zien met filters, EGR en injectoren. Vandaar ook dat techniek een belangrijke pijler is van onze automotive opleidingen."

Monsterboard

Van de drie automotive opleidingen in Rotterdam, Eindhoven en Arnhem is die in Arnhem de grootste. De ruim vierduizend studenten en afgestudeerden zwermen uit over heel Europa en zijn vrijwel direct verzekerd van een baan. Als coördinator van de deeltijd opleidingen adviseert Klink zijn studenten zelfs om al tijdens de opleiding hun cv op banensites als Monsterboard te plaatsen. "Ze krijgen dan al de nodige reacties." Het zijn geluiden die we niet vaak horen in de branche. Bert Klink voegt er dan ook aan toe dat het gaat om banen op niveau. "Het aantal dealers krimpt en dat wordt vooral voelbaar aan de onderkant van de markt. De vraag naar hbo-geschoold personeel blijft echter onverminderd hoog. Er zijn in Nederland vijfhonderd producerende bedrijven (toeleveranciers) voor de automobielbranche dus de vraag naar goed opgeleid personeel is groot."

Associate degree

Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal om het opleidingsprogramma relevant te houden. "Dankzij een enthousiast team lukt dat ook heel goed en dankzij onze stagiaires en afstudeerders kunnen we de band verder versterken, onder andere door bijvoorbeeld in het tweede studiejaar al projectopdrachten uit het bedrijfsleven te krijgen. Zowel onze studenten als de bedrijven zijn hier enthousiast over." Ook is in 2011 de associate degree-opleiding Systeemspecialist Automotive in het leven geroepen. Dit is een opleiding voor personeelsleden die nu in mbo-functies werkzaam zijn. De associate degree kan als opstap worden gezien naar een vervolgopleiding op hbo-niveau en uiteindelijk naar een bachelorgraad. "Veel mbo’ers die nu bij een garagebedrijf werken ervaren dat hun huidige opleiding te kort schiet. Daarnaast zijn ze op zoek naar doorgroeimogelijkheden. De belangstelling om in deeltijd de opstap naar systeemspecialist te maken groeit hierdoor, maar het aantal aanmeldingen blijft nog achter omdat de kosten vaak voor eigen rekening komen."

Passende baan

Bert Klink is niet alleen coördinator deeltijdopleidingen maar ook coördinator doorstroom. In die laatste hoedanigheid biedt hij samen met zijn collega’s vmbo-t leerlingen een versneld mbo-hbo traject aan om ze in zes jaar tijd klaar te stomen voor een bachelordiploma. "De doorstroom is opgezet om meer studenten te interesseren voor een technische hbo-opleiding met het doel een passende baan in de automotive branche te vinden. Dit jaar hebben we de eerste afstudeerders."