Het blijft een lastig dilemma: het autobedrijf met hekwerk en al beveiligingen tot het niveau Fort Knox. Daarbij maakt niet alleen het dievengilde rechtsomkeert maar ook de (goedwillende) klant. Die laatste wil een mooie, open showroom waar de glimmende auto’s je tegemoet komen en waarmee gemakkelijk proefritten zijn te maken. En natuurlijk moet er een goed gevulde en toegankelijke parkeerplaats zijn voor de altijd actuele mix aan occasions. Dat dit dilemma reëel is, blijkt uit de forse schadepost voor ondernemers die is veroorzaakt door diefstal van auto’s maar vooral ook door diefstal van onderdelen. Het is vooral de onderdelendiefstal die de laatste jaren flink is toegenomen, zegt Remco Jan Schmidt, tot wel  veertig procent. "Waarbij er soms wel in een halfuur door goed georganiseerde bendes dertig airbags uit auto’s kunnen worden gestolen. Dergelijke georganiseerde criminaliteit richt zich vooral op volumemerken omdat die onderdelen gemakkelijk verhandelbaar zijn."

Met sleutel in de wasstraat

Wat betreft de diefstal van auto’s richt zich het probleem vaak op de demonstratie-auto’s die na een proefrit niet terug komen. Of het garagepersoneel doet even een klus terwijl een auto (met sleutel) in de wasstraat staat. Dat er zelfs vanuit de werkplaats auto’s verdwijnen, is de verzekeraar niet vreemd. Of dat een gewiekste dief die autosleutels van achter de balie weggrist. Sleutels die klaar lagen omdat de klant zijn auto na een onderhoudsbeurt zou komen ophalen. De voorbeelden zijn legio, de schade voor het bedrijf kan  flink in de papieren lopen. Niet alleen wat betreft de rechtstreekse schade, zoals het eigen risico van de verzekering, maar ook bijvoorbeeld de kosten voor het inzetten van vervangend vervoer omdat voertuigen niet op tijd kunnen worden afgeleverd. Schmidt: "Dan zijn er eventuele transportkosten van en naar schadeherstelbedrijven, inzet van extra personeel, vertraging van de inkomsten door het niet op tijd kunnen afleveren van voertuigen en vertraging van de inkomsten door het niet op tijd kunnen afleveren van voertuigen. En zo zijn er nog wel meer posten."

Strak tegen elkaar

En dit alles terwijl het beveiligen van een auto- of dealerbedrijf prima is te doen. Schmidt heeft het niet alleen over het plaatsen van hekwerk en slimme camera’s rondom parkeerplaatsen. Of dat je bijvoorbeeld de airbags eruit haalt als de auto’s voor enige tijd op terreinen stilstaan. Soms wil het al afdoende zijn om de auto’s strak tegen elkaar aan te parkeren. Het gaat volgens Schmidt vooral om organisatorische maatregelen binnen het autobedrijf. Wat gebeurt er met de sleutels van auto’s van klanten, hoe voorkom ik dat de werkplaats onbeheerd achter blijft, wat is het beleid ten aanzien van demo’s, enz. "Let wel, dit is een continu proces. Het moet voortdurend top-down binnen het dealerbedrijf op de agenda worden gezet. Samenwerking met andere autobedrijven in de buurt kan zinvol zijn, alleen al om kennis te delen. In de meeste gevallen zijn doeltreffende maatregelen een kwestie van maatwerk", weet Schmidt.

Zwakke plekken

Achmea Centraal Beheer heeft speciale preventieadviseurs in dienst die zich volledig op de autobranche richten. Met de ogen van het dievengilde lichten ze autobedrijven door. Overal in het bedrijf worden er dan bijvoorbeeld foto’s van ‘zwakke plekken’ genomen die na afloop uitgebreid worden besproken met de medewerkers. Bij het doorlichten kunnen de inspecteurs vaak succesvol te werk gaan. Schmidt: "Laatst had een adviseur binnen de kortste keren drie autosleutels te pakken.  Dat maakte wel indruk bij het desbetreffende bedrijf."