Het gaat goed met zowel de grossiersorganisatie GroupAuto Nederland als de bijbehorende garageconcepten CarXpert en AutoExcellent. "GroupAuto Nederland is de enige onafhankelijke grossiersgroep in Nederland. Ons ledenaantal is in de turbulente tijden in de grossierswereld gestaag toegenomen", aldus Blekxtoon.

CarXpert is een gevestigde formule in Nederland, met 110 aangesloten universele garagebedrijven. Binnen Europa maakt CarXpert deel uit van de op één na grootste garageformule, met in totaal 5.000 aangesloten garagebedrijven.

AutoExcellent werd vorig jaar door GroupAuto Nederland op de Nederlandse markt gebracht. Na de opstartfase, met momenteel drie aangesloten autobedrijven als pilot, concludeert Blekxtoon dat er belangstelling is voor de formule. "Samen met onze grossiers willen we AutoExcellent verder uitrollen. Daarbij zijn we wel kieskeurig, het is immers een premium full service concept."

AutoExcellent richt zich onder meer op ex-dealers. Lang niet elke voormalige dealer is echter geschikt, weet Blekxtoon. "Veel voormalige dealers zijn niet ondernemend genoeg. Ze zijn onvoldoende in staat om klanten te werven. Je moet je klanten kennen en benaderen en prospects kennen. De klant komt niet zomaar bij jou."  

Premium

Een AutoExcellent autobedrijf is niet ‘beter’ dan een bedrijf dat is aangesloten bij de CarXpert-formule. Blekxtoon: "De aanstellingseisen van het AutoExcellent-concept zijn iets hoger. Circa 75% van onze modules maken onderdeel uit van de CarXpert-formule, de rest is optioneel. Een AutoExcellent-bedrijf neemt standaard alle modules af." AutoExcellent is ‘in elk opzicht premium’, met onder meer een comfortabele wachtruimte, een haal/brengservice of vervangend vervoer, mobiliteitsservice en minimaal één autotechnicus op (het hoogste) niveau 4. De focus ligt primair op de particuliere klant.

Aangesloten garagebedrijven worden ondersteund met onder meer actieve marketing, het ondersteunende netwerk van DiagnoseXperts en technische trainingen. Blekxtoon: "We hebben nog nooit zoveel cursisten getraind als afgelopen jaar."

Samenwerking

Autobedrijven die zijn aangesloten bij CarXpert of AutoExcellent profiteren vanzelfsprekend ook van schaalvoordelen en van de samenwerking met de collega-ondernemers. "Van alle automerken hebben we minimaal één ex-dealer in ons netwerk, die we gebruiken als merkspecialist", noemt Blekxtoon een voorbeeld. "Alles bij elkaar opgeteld denk ik dat het voor garagehouders verstandig is om zich bij een formule aan te sluiten. Als je als garagehouder alles zelf moet doen, kost dat veel tijd en meer geld dan de fee die je als deelnemer aan een concept afdraagt. Bij ons blijf je bovendien zelf ondernemer; onze formules zijn geen harde franchise."         

Ondernemersadviezen

Alhoewel de onderhouds- en reparatiemarkt volgens GroupAuto Nederland-directeur Freek Blekxtoon iets aantrekt, hebben veel autobedrijven het moeilijk. Blekxtoon heeft een aantal adviezen voor ondernemers, opgedaan in de praktijk. "Financieel gezien is het belangrijk dat het aantal gefactureerde uren hoog is en blijft. Goed plannen en werk zelf doen, in plaats van uitbesteden bij de dealer, dragen daaraan bij. De verhouding tussen onderdelen en uren zou ongeveer gelijk moeten zijn. Een ideaal bedrijf heeft volgens ons drie monteurs in dienst, naast de eigenaar, en realiseert minimaal twee ton omzet per monteur." 

Over omzet gesproken: veel ondernemers laten volgens hem veel omzet liggen. "Als garagehouder moet je niet bang zijn om reparatiepunten bij de klant ter sprake te brengen. Dus meld het als de banden niet lang meer meegaan, als de uitlaat is verroest of als je speling in een draagarm constateert. Informeer de klant, anders gaat het werk straks naar een ander. Denk bijvoorbeeld ook aan het interieurfilter, dat in veel gevallen onterecht niet wordt vervangen. Wees actief en ken je klanten."