Nieuwe autoverhuurformule Inqar vol ambitie

In een rap tempo sluiten professionele lokale autoverhuurders zich aan bij de nieuwe autoverhuurformule Inqar. In oktober is het netwerk verder uitgebreid met drie vestigingen, zodat de formule uitkomt op 35. Directeur Ruben Lems verklaart de groei en praat over de ontwikkeling die het nieuwe franchiseconcept doormaakt.

Nieuwe autoverhuurformule met ambitie

Veranderende marktomstandigheden vergen van lokale autoverhuurders een andere aanpak om aan de verwachting van de klant te kunnen blijven voldoen. Steeds meer zullen een betere service en lagere kosten moeten samengaan. Samenwerken en synergie zijn hierbij sleutelwoorden. Dit is een van de hoofdredenen om Inqar in de markt te zetten, verklaart directeur Ruben Lems. "Professionele autoverhuurders zochten gezamenlijk naar een nieuw antwoord op de complexe vraagstukken binnen de mobiliteitsmarkt. Er was duidelijk behoefte aan een full service autoverhuurlabel. Die signalen hebben we dan ook ter harte genomen en met onze jarenlange ervaring vertaald in een strategisch formuleplan."
Best of both worlds
De reacties op het plan van Lems en consorten waren zodanig positief dat werd besloten om de geformuleerde positionering ook daadwerkelijk te ontwikkelen. "Bij de nieuwe formule is gekozen voor een krachtige naam en een professionele huisstijl die recht doet aan de uniforme kwaliteit die we lokaal leveren. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de franchisenemer om zijn eigen identiteit een plek te geven."  Inqar combineert volgens Lems het lokaal ondernemerschap met de kracht van een landelijk netwerk. "De franchisenemers weten dat ondernemen bestaat uit een scherpe focus op hun kernactiviteit, namelijk het oplossen van een mobiliteitsvraagstuk van de klant. Alle zaken eromheen voegen alleen waarde toe als zij snel en efficiënt kunnen worden geregeld. Een landelijk georganiseerde autoverhuurorganisatie als Inqar ontzorgt de ondernemer juist op die gebieden en vergroot de slagkracht op diverse disciplines van het individu." Concreet ondersteunt Inqar de franchisenemers op gebieden zoals inkoop, sales, marketing of automatisering zodat zij zich kunnen richten op bijvoorbeeld de klantrelatie en kwaliteitsborging. Het landelijke netwerk bestaat dan ook uit franchisenemers met een stevige regionale binding. "Zij kennen de regionale mobiliteitsmarkt door en door en weten wat persoonlijk contact en toegewijde service voor de klant betekent. Tezamen met de slagkracht vanuit de centrale organisatie creëren we een situatie waarbij iedereen profiteert van ‘the best of both worlds."

Partnership
Naast een toegewijd netwerk laat de kwaliteit zich ook zien in andere facetten van de formule. Zo heeft Inqar een brede kijk op mobiliteit. "Wij bieden verhuuroplossingen voor de hele korte als voor de lange termijn en hebben daarnaast grote expertise opgebouwd in shortlease." Schoon, actueel en veelzijdig zijn kwalificaties die het wagenpark van Inqar verdienen denkt Lems. "Het wagenpark wordt continu vernieuwd en is daardoor gemiddeld niet ouder dan 24 maanden voor onze personenauto’s en 36 maanden voor het bestelsegment." Terugkijkend memoreert Lems dat de eerste zes maanden een enorme inspanning van de nieuwe organisatie heeft gevergd om de formule te implementeren bij de partners. Het is een hele operatie geweest om dit transitieproces door te voeren, van huisstijl tot automatisering maar inmiddels zijn de eerste Inqar-auto’s op de weg en breidt het aantal corporate klanten zich gestaag uit. "Zij hebben ons hun vertrouwen gegund mede omdat wij graag opereren op basis van partnership. Op mobiliteitsvlak weten we bij Inqar hoe snelle dienstverlening en flexibiliteit waarde toevoegt voor de klant."

Uitbreiden van netwerk

Het landelijke netwerk van Inqar kent inmiddels een stevige verankering en groeit het komende jaar door. Met de aansluiting van een nieuwe partner in Noord-Holland bestaat het verhuurnetwerk uit 35 vestigingen. Aangesloten ondernemers weten elkaar feilloos te vinden en delen dezelfde mobiliteitskennis en servicegerichtheid. "We hebben de ambitie om in 2016 te groeien naar zo’n vijftig vestigingen waarmee we een volledige landelijke dekkingsgraad hebben." In een paar grootstedelijke gebieden is Inqar daarom nog op zoek naar nieuwe partners.

Nieuwe autoverhuurformule Inqar vol ambitie - Automobielmanagement.nl

Nieuwe autoverhuurformule Inqar vol ambitie

In een rap tempo sluiten professionele lokale autoverhuurders zich aan bij de nieuwe autoverhuurformule Inqar. In oktober is het netwerk verder uitgebreid met drie vestigingen, zodat de formule uitkomt op 35. Directeur Ruben Lems verklaart de groei en praat over de ontwikkeling die het nieuwe franchiseconcept doormaakt.

Nieuwe autoverhuurformule met ambitie

Veranderende marktomstandigheden vergen van lokale autoverhuurders een andere aanpak om aan de verwachting van de klant te kunnen blijven voldoen. Steeds meer zullen een betere service en lagere kosten moeten samengaan. Samenwerken en synergie zijn hierbij sleutelwoorden. Dit is een van de hoofdredenen om Inqar in de markt te zetten, verklaart directeur Ruben Lems. "Professionele autoverhuurders zochten gezamenlijk naar een nieuw antwoord op de complexe vraagstukken binnen de mobiliteitsmarkt. Er was duidelijk behoefte aan een full service autoverhuurlabel. Die signalen hebben we dan ook ter harte genomen en met onze jarenlange ervaring vertaald in een strategisch formuleplan."
Best of both worlds
De reacties op het plan van Lems en consorten waren zodanig positief dat werd besloten om de geformuleerde positionering ook daadwerkelijk te ontwikkelen. "Bij de nieuwe formule is gekozen voor een krachtige naam en een professionele huisstijl die recht doet aan de uniforme kwaliteit die we lokaal leveren. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de franchisenemer om zijn eigen identiteit een plek te geven."  Inqar combineert volgens Lems het lokaal ondernemerschap met de kracht van een landelijk netwerk. "De franchisenemers weten dat ondernemen bestaat uit een scherpe focus op hun kernactiviteit, namelijk het oplossen van een mobiliteitsvraagstuk van de klant. Alle zaken eromheen voegen alleen waarde toe als zij snel en efficiënt kunnen worden geregeld. Een landelijk georganiseerde autoverhuurorganisatie als Inqar ontzorgt de ondernemer juist op die gebieden en vergroot de slagkracht op diverse disciplines van het individu." Concreet ondersteunt Inqar de franchisenemers op gebieden zoals inkoop, sales, marketing of automatisering zodat zij zich kunnen richten op bijvoorbeeld de klantrelatie en kwaliteitsborging. Het landelijke netwerk bestaat dan ook uit franchisenemers met een stevige regionale binding. "Zij kennen de regionale mobiliteitsmarkt door en door en weten wat persoonlijk contact en toegewijde service voor de klant betekent. Tezamen met de slagkracht vanuit de centrale organisatie creëren we een situatie waarbij iedereen profiteert van ‘the best of both worlds."

Partnership
Naast een toegewijd netwerk laat de kwaliteit zich ook zien in andere facetten van de formule. Zo heeft Inqar een brede kijk op mobiliteit. "Wij bieden verhuuroplossingen voor de hele korte als voor de lange termijn en hebben daarnaast grote expertise opgebouwd in shortlease." Schoon, actueel en veelzijdig zijn kwalificaties die het wagenpark van Inqar verdienen denkt Lems. "Het wagenpark wordt continu vernieuwd en is daardoor gemiddeld niet ouder dan 24 maanden voor onze personenauto’s en 36 maanden voor het bestelsegment." Terugkijkend memoreert Lems dat de eerste zes maanden een enorme inspanning van de nieuwe organisatie heeft gevergd om de formule te implementeren bij de partners. Het is een hele operatie geweest om dit transitieproces door te voeren, van huisstijl tot automatisering maar inmiddels zijn de eerste Inqar-auto’s op de weg en breidt het aantal corporate klanten zich gestaag uit. "Zij hebben ons hun vertrouwen gegund mede omdat wij graag opereren op basis van partnership. Op mobiliteitsvlak weten we bij Inqar hoe snelle dienstverlening en flexibiliteit waarde toevoegt voor de klant."

Uitbreiden van netwerk

Het landelijke netwerk van Inqar kent inmiddels een stevige verankering en groeit het komende jaar door. Met de aansluiting van een nieuwe partner in Noord-Holland bestaat het verhuurnetwerk uit 35 vestigingen. Aangesloten ondernemers weten elkaar feilloos te vinden en delen dezelfde mobiliteitskennis en servicegerichtheid. "We hebben de ambitie om in 2016 te groeien naar zo’n vijftig vestigingen waarmee we een volledige landelijke dekkingsgraad hebben." In een paar grootstedelijke gebieden is Inqar daarom nog op zoek naar nieuwe partners.