Zo’n zeventig Vakgarages krijgen in de loop van dit jaar het achtervoegsel Professional. Het predicaat duidt erop dat ze ook de zakelijk gereden en beheerde voertuigen onder hun hoede hebben. Geheel en al vanzelf gaat dat niet. In de op landelijk niveau gesloten SLA’s met inmiddels ruim tien leasemaatschappijen en fleetowners liggen tal van verplichtingen besloten. Het is nogal een waslijst.

Zo beschikt elke Vakgarage Professional over een ROB-Netaansluiting voor de communicatie en autorisatie rondom de aanvraag voor het onderhoud of de reparatie. Ook moet hij toegang hebben tot MiCheck, een door Mivar gebouwd multimerk offerte-, communicatie- en autorisatieplatform voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Na elke onderhoudsbeurt is er voor de berijder en/of eigenaar een duidelijke, schriftelijke uitleg van de uitgevoerde werkzaamheden. Vervangen onderdelen worden bewaard en desgevraagd getoond. Representatief vervangend vervoer is een andere eis, evenals de mogelijkheid om online een beurt te plannen. En dan zijn er nog zaken als toepassing van onderdelen van OE-kwaliteit of gelijkwaardig, een aangename wachtruimte met wifi en goede koffie, voertuighaal- en brengservice, vaste werktijden, vaste tarieven en uitstekend geschoolde technici. Last but not least is er bij aanvang – en vervolgens eens per twee jaar – een audit van het (ISO-gelijkwaardige) Vakplan.

"De lijst met afspraken die we op centraal niveau hebben gesloten is inderdaad lang", beaamt Vishal Durgaram, marketing manager bij Vakgarage. "De eisen van de zakelijke markt zijn streng, en terecht. Een MKB-er met één of een paar bedrijfswagens wil zijn stilstand zo veel mogelijk beperken en voor een afspraak het liefst op lokaal niveau terecht kunnen. Leasemaatschappijen zetten in op uniformiteit: in kwaliteit, in tarieven voor arbeid en voor onderdelen, in reparatie conform fabrieksnorm en eventuele recalls. Met ons dichte netwerk en de SLA’s voldoen we aan die behoefte."

Verdere aanwas

Nog dit jaar wil Vakgarage van de huidige zeventig Professionals doorgroeien naar honderd. Over de omvang in 2016 is nog geen doelstelling geformuleerd. Helder is wel dat Vakgarage ook dat jaar streeft naar verdere aanwas, zowel van aangesloten leden als van nieuwe klanten om een SLA mee te sluiten. Behalve op landelijke partijen wordt ook gemikt op lokale/regionale leasemaatschappijen.

Niet iedere franchiser van de in 1991 van start gegane, onafhankelijke formule wil of kan de zakelijke markt erbij pakken. In sommige gevallen is die ambitie er gewoon niet bij de ondernemer in kwestie. Die houdt het liever bij de particulier – even goede vrienden. "Vergeet bovendien de investeringen niet om up to date te zijn met je IT-tools en equipment. Diagnoseapparatuur bijvoorbeeld moet voldoen aan een bepaalde norm, wil een Vakgarage Professional elk merk en model kunnen servicen. Los van alle technische en papieren voorwaarden willen we ook gewoon een bepaalde drive zien om er werk van te maken. Die mentaliteit hoort bij de zakelijke markt."

Lokale oplossing

Marjolijn Veldkamp-Van Noordenne (accountmanager B2B) voorziet om een aantal redenen een mooie toekomst voor Vakgarage Professional. Ten opzichte van het gebonden kanaal kan de formule lagere uurlonen offreren. Verder is het netwerk groeiende, in tegenstelling tot de krimp die al jaren gaande is in de dealerwereld. Dankzij die groei kan beter worden ingespeeld op de behoefte van ondernemers aan een lokale, snelle oplossing voor hun mobiliteit. Nederland heeft volgens Veldkamp-Van Noordenne op termijn plek voor zo’n 350 Vakgarages, ruim honderd meer dan ultimo september 2015. Een flink aantal van de huidige en nieuwe franchisers kan zich ook als Professional gaan profileren. "Al met al is het een markt met goede perspectieven om je te ontwikkelen als autobedrijf, zowel inhoudelijk als commercieel. Je profiteert van de sturing die wij op centraal niveau regelen voor de leden. Maar dan moet je die kans wel pakken."

Duurzaam

Vakgarage Professional werkt vanuit het duurzaamheidsprincipe people, planet, profit. In de praktijk komt dat neer op bewuste toepassing van energie en water, actief zijn met afvalscheiding en recycling, auto’s met A-label voor vervangend vervoer, en servicewagens die zo veel mogelijk zijn voorzien van een roetfilter. Binnen afzienbare tijd zal een en ander ook formeel tot uiting komen, in de vorm van een officieel label op het gebied van duurzaamheid.