Consumenten zijn volgens Van Dorp allang gewend om online hun klant- en factuurgegevens in te zien en om wijzigingen door te geven aan allerlei instanties. "In de autobranche komt deze informatie ook binnen via het internet, maar de leveranciers van deze webapplicaties hebben niet de real-time koppeling met het achterliggende back-office systeem. Althans, hadden dat niet, want steeds meer DMS-leveranciers gaan inzien dat een koppeling met frontoffice-applicaties onontbeerlijk is voor een goed functionerend autobedrijf. Een klant die zijn adreswijziging doorgeeft via de eigen account, verwacht dat de werkplaatsfactuur van die dag op het juiste adres staat."

INDI en CC-Platform

Met de groeiende brij aan data ontstaat echter een nieuw probleem, namelijk het managen van de datastromen door een toenemend aantal media alsook de real-time uitwisseling ervan tussen de verschillende applicaties. Met name die van front-office naar back-office en vice versa. De oplossing is die van het Platform waar nu twee leveranciers actief zijn: Vereniging INDI (batchgewijs en voor een groot aantal merkorganisaties) en CustomerConnect zelf (real-time en voor alle autobedrijven beschikbaar). "Mutaties worden door de klant doorgegeven en komen dan in de juiste schrijfwijze binnen het DMS-terecht. De vervuiling wordt dus opgelost door de klant zelf. Die kan als beste inschatten of hij is verhuisd en of hij van auto is veranderd. Niet langer ook hoeft elke eilandapplicatie te koppelen met elk afzonderlijk DMS of Garagepakket. De leverancier ervan kan nu volstaan met twee standaard platforms."

App

CustomerConnect Platform biedt een real-time uitwisseling tussen front- en backoffice-applicaties en is beschikbaar voor alle autobedrijven in Nederland. Het laatste geldt ook voor een ander product waar CustomerConnect zich de laatste tijd mee bezig heeft gehouden: de ontwikkeling van een app voor garagebedrijven. Klanten kunnen de app downloaden en online hun werkplaatsreserveringen doen alsmede hun eigen account bijhouden. Ze hebben directe inzage in facturen en offertes plus APK-rapporten en dergelijke. Ook kunnen ze hun klantgegevens zoals NAW en interessegebieden aanpassen. "Het is een extra tool om de band met je klanten te versterken. Onderhoudsintervallen worden alleen maar langer. De app stelt garagebedrijven in staat om beter te communiceren met klanten, bijvoorbeeld door het sturen van pushberichten over allerlei acties. Denk aan winterbanden, de aircocheck, of openstaande APK-adviespunten."

 

Alleen berichten met nut

Directeur Clemens van Dorp van CustomerConnect heeft nog een belangrijke tip als het gaat om interactie met de klanten. Het succes van de app die de softwareleverancier ontwikkelde staat of valt met het nut en de frequentie van de berichten die het autobedrijf uitstuurt. Van Dorp: "Zolang klanten de berichten als nuttig ervaren, zullen ze hun garagist een hogere waardering geven dan wanneer ze alleen maar gestoord worden met onzinnige of irrelevante informatie."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding