Nijboer Blijstra Techniek (NBT) is bekend als serviceprovider en distributeur van Bosch werkplaatsequipment. De firma uit Putten is tevens serviceprovider van VW-importeur Pon’s Automobielhandel. Het gehomologeerde equipment voor het VW-dealerkanaal wordt geleverd onder de merknaam van Bosch-dochter Beissbarth. Hartman omschrijft NBT als ‘een dienstverlenend bedrijf’. "Installeren, aftersales en dienstverlening zijn van oudsher onze sterke punten." Iedereen kent de diagnoseapparatuur, emissietesters en airco-equipment van Bosch. "Maar Bosch beschikt ook over professionele productlijnen voor uitlijnen en wielservice", benadrukt Hartman. "Daar leggen we tijdens Equipvak de nadruk op".

Focus op uitlijnen

Uitlijnapparatuur is een hot item bij Bosch en NBT. De equipmentspecialist toont tijdens Equipvak een combinatie van de FWA 4630 3D-uitlijner met het DAS 1000 kalibratiesysteem voor rijhulpsystemen van auto’s van de VAG groep. Deze apparatuur speelt in op de snelle toename van het aantal auto’s met actieve veiligheidssystemen zoals Adaptive Cruise Control en Lane Assist. Deze systemen functioneren op basis van camera- en radarsystemen, die Bosch als OE-leverancier veelal zelf ontwikkelt en aan autofabrikanten levert. "Dit uitlijn- en kalibratiesysteem is, als één van de weinige, gehomologeerd door Volkswagen", aldus Hartman. "Dat is te danken aan de hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van onze apparatuur. Er komt heel veel kijken bij het afstellen van een radarsysteem; een minieme afwijking in de afstelling leidt op 300 meter afstand tot hele rare situaties." Vergelijk het met het kijken door een verrekijker. Als u uw hoofd slechts een fractie verdraait, is uw beeld in de verte zomaar een paar meter verplaatst. Hartman wijst de autobranche op de opkomst van auto’s met rijhulpsystemen in de werkplaats, ook bij universele garagebedrijven. "Deze systemen zitten nu al op steeds meer auto’s. Vanaf 2020 wordt elke nieuwe auto bovendien verplicht uitgerust met Brake Assist. De ontwikkelingen gaan dus sneller dan menigeen denkt."

Aantrekkelijk verdienmodel

NBT toont ook de nieuwe FWA 9000 touchless uitlijner op Equipvak. Hartman: "Dit systeem meet de wielstanden heel snel op en is daarmee zeer geschikt voor veel doorgangen. Met deze uitlijner kan het garagebedrijf auto’s structureel controleren. Als uit de meting blijkt dat een auto uitgelijnd dient te worden, kan het bedrijf dat meteen aan de klant aanbieden. Het break even point van deze apparatuur ligt bij twee tot drie uitlijningen per week. Het is onze ervaring dat garagebedrijven die zich in uitlijnen specialiseren, het aantal uitlijnopdrachten zien toenemen. Niet alleen van particulieren, maar ook van garagebedrijven in de buurt. ‘Nu ik de apparatuur heb, gebruik ik hem vaker’, horen we vaak.