"Er is in de autowereld, maar ook in het onderwijs enorm veel veranderd", zegt Bert Jimmink. "Hoe snel de technische ontwikkeling gaat, dat weet iedereen in de autowereld. Als MBO Autotechniek hebben wij te maken met een instroom van leerlingen op meer verschillende niveaus, maar we moeten na enkele jaren wel autotechnici afleveren op een niveau dat zó in de werkplaats aan de slag kan. Dat blijft soms lastig, maar wij leggen als automotive opleider een schakel die sommige opleidingsinstituten nog laten liggen. Wij willen niet op eigen houtje bepalen hoe het onderwijs eruit moet zien, we moeten heel goed kijken naar wat het bedrijfsleven van ons wil. Dat moeten we samen doen, met het bedrijfsleven. Om die reden hebben we veel docenten in dienst die zelf uit autobedrijven afkomstig zijn, in een aantal gevallen zelfs in deeltijd bij ons en in een bedrijf werken. Die weten wat er speelt, hoe er wordt gewerkt en wat je daarvoor als startend monteur moet kunnen. Het accent verschuift daarbij de laatste jaren sterk van de klassieke automonteur naar een soort ICT-whizzkids, als gevolg van de toenemende elektronica in auto’s. Internet in de auto, telematica, hybridetechniek en elektrische auto’s bepalen mede het aanbod van het werk."

Bedrijfsauto-praktijk op school
"Werkend leren is natuurlijk mooi, maar in de huidige, alledaagse praktijk komt dat in veel bedrijven ook in het gedrang. Een werkplaats moet gewoon productie draaien, er staat druk op de ketel. Door die druk is er in de praktijk niet altijd tijd om een leerling-monteur in opleiding tussendoor bij te spijkeren. Sterker nog, met een aantal bedrijven en importeurs hebben we ook samenwerkingen, waarbij juist de leerkrachten zogenaamde docentenstages gaan volgen, om contact met de praktijk te houden. Een mooi voorbeeld van hoe we willen werken is ons aannamebeleid voor nieuwe docenten. Die komen direct uit het bedrijfsleven. Onze bedrijfsauto-
opleiding heeft samen met bedrijven nu zelfs een practicum met praktijkopdrachten voor zware bedrijfsauto’s op school. De bedrijfsautotechniek ontwikkelt zich ook snel en bij alles wat je moet doen, speelt een groot economisch belang mee. Een stilstaande vrachtwagen kost gewoon geld. Daarom moeten de leerlingen leren snel een storing op te zoeken en efficiënt te werken. Daarnaast hebben we in mei vorig jaar van de minister van onderwijs een project toegewezen gekregen in het kader van het R.I.F. (Regionaal Investerings Fonds), voor de samenwerking tussen het VMBO, wij als MBO, het HBO en het bedrijfsleven. Dat onderstreept dat we op de goede weg zijn.

Showroom verandert mee
Zo zijn we ook met onze opleidingen voor verkoop en after sales bezig om de actualiteit zo kort mogelijk te volgen. In de showroom gaan de zaken nu ook anders dan vroeger. De klant komt per aankoop minder vaak in de showroom en is beter geïnformeerd. Een verkoper zal ook online zaken moeten kunnen doen, serieuze leads opvolgen en dus ook veel gebruik moeten maken van ICT-mogelijkheden. De autowereld verandert. Aan ons de taak om mee te veranderen en steeds leerlingen af te leveren die direct kunnen instromen op het niveau dat de bedrijven willen."