VOC kiest voor co-creatie met carrosseriebranche

Vakopleiding Carrosseriebedrijf profileert zich tegenwoordig meer en meer als strategische kennispartner. “Aan de hand van thema’s, vragen en wensen vanuit de markt ontwikkelen wij passende oplossingen voor bedrijven en werknemers in de carrosseriebranche.”

Stakingen in metaal van tafel na nieuwe cao

Deze vernieuwende benadering past veel beter bij de moderne tijd, zo betoogt Claudia Heere, Manager Direct Marketing & Sales van Vakopleiding Carrosseriebedrijf. Interactie met de bedrijfstakken staat hierbij centraal. Niet alleen met werkgevers, maar ook met de mannen en vrouwen op de werkvloer. "We helpen bedrijven bij het betrekken van hun personeel bij de ontwikkelingen in de branche en het leveren van een bijdrage in de bedrijfsdoelstellingen. Zodra mensen de kans krijgen om hierin een rol te spelen, blijkt er veel ‘hart voor de zaak’ te zijn", vertelt Heere. "De medewerkers ervaren meer werkplezier en de organisatie wint aan kwaliteit." Het volgen van ontwikkelingen in de markt en het vertalen daarvan naar concrete ontwikkeltrajecten is een kernactiviteit van VOC. "Naast in te spelen op technologische veranderingen, richten we ons ook meer op sociale innovatie. Dit doen wij door intensievere samenwerking met partners."

Vier thema’s
Om klaar te zijn voor de toekomst heeft VOC vier thema’s gedefinieerd: 1. Veiligheid, vitaliteit en duurzaamheid, waarbij een scan het startpunt is; 2. Vinden en behouden van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers; 3. Veranderende werkprocessen en taken met de nieuwe technieken en effectieve klantbediening als centraal thema; 4. Klantbeleving, verdieping in de klantreis en de rol van de medewerker hierin. Samen met de klant geeft VOC invulling aan deze thema’s. "Het sluit aan bij de strategie om te kijken naar de hiaten en uitdagingen in de bedrijven op het vlak van technische kennis, de werkprocessen en personeelsbeleid", besluit de manager direct marketing & sales. "Dus niet zomaar opleidingen aanbieden, maar in het licht van talentontwikkeling de inhoud afstemmen op het kennisniveau van die persoon. Dat is waar VOC voor staat."

VOC kiest voor co-creatie met carrosseriebranche - Automobielmanagement.nl

VOC kiest voor co-creatie met carrosseriebranche

Vakopleiding Carrosseriebedrijf profileert zich tegenwoordig meer en meer als strategische kennispartner. “Aan de hand van thema’s, vragen en wensen vanuit de markt ontwikkelen wij passende oplossingen voor bedrijven en werknemers in de carrosseriebranche.”

Stakingen in metaal van tafel na nieuwe cao

Deze vernieuwende benadering past veel beter bij de moderne tijd, zo betoogt Claudia Heere, Manager Direct Marketing & Sales van Vakopleiding Carrosseriebedrijf. Interactie met de bedrijfstakken staat hierbij centraal. Niet alleen met werkgevers, maar ook met de mannen en vrouwen op de werkvloer. "We helpen bedrijven bij het betrekken van hun personeel bij de ontwikkelingen in de branche en het leveren van een bijdrage in de bedrijfsdoelstellingen. Zodra mensen de kans krijgen om hierin een rol te spelen, blijkt er veel ‘hart voor de zaak’ te zijn", vertelt Heere. "De medewerkers ervaren meer werkplezier en de organisatie wint aan kwaliteit." Het volgen van ontwikkelingen in de markt en het vertalen daarvan naar concrete ontwikkeltrajecten is een kernactiviteit van VOC. "Naast in te spelen op technologische veranderingen, richten we ons ook meer op sociale innovatie. Dit doen wij door intensievere samenwerking met partners."

Vier thema’s
Om klaar te zijn voor de toekomst heeft VOC vier thema’s gedefinieerd: 1. Veiligheid, vitaliteit en duurzaamheid, waarbij een scan het startpunt is; 2. Vinden en behouden van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers; 3. Veranderende werkprocessen en taken met de nieuwe technieken en effectieve klantbediening als centraal thema; 4. Klantbeleving, verdieping in de klantreis en de rol van de medewerker hierin. Samen met de klant geeft VOC invulling aan deze thema’s. "Het sluit aan bij de strategie om te kijken naar de hiaten en uitdagingen in de bedrijven op het vlak van technische kennis, de werkprocessen en personeelsbeleid", besluit de manager direct marketing & sales. "Dus niet zomaar opleidingen aanbieden, maar in het licht van talentontwikkeling de inhoud afstemmen op het kennisniveau van die persoon. Dat is waar VOC voor staat."