"Afgelopen jaar werden er bijna 200 duizend auto’s geïmporteerd, dan heb je het dus over zo’n 70 duizend auto’s waarvoor onze systemen de restwaardes en de te betalen rest BPM bepalen," beaamt Tom Corduwener. Hij benadrukt dat het leeuwendeel van die import bestaat uit zeer jonge occasions (bouwjaren ’16 en ’17). "De kwaliteit van die auto’s staat buiten kijf. Ze zijn goed onderhouden en compleet." Corduwener weerlegt hiermee uitspraken in de pers van de Bovag dat naar schatting een op de drie Duitsers in een auto rijdt met een teruggedraaide teller, en dat van de geïmporteerde auto’s mogelijk de helft van de tellerstanden is aangepast. "Ongefundeerd en tendentieus. Ze willen de importauto in een kwaad daglicht stellen om hun eigen achterban te beschermen. Maar juist de grote dealerholdings kopen op grote schaal bij in het buitenland. Die auto’s zijn honderd procent betrouwbaar."

Onbalans

Over betrouwbaarheid gesproken: XRAY is door de Belastingdienst goedgekeurd als leverancier van marktconforme restwaardebepalingen voor occasions en importauto’s. "We leveren een zeer nauwkeurige handelswaarde. Dat blijft van belang. Ik verwacht dat de onbalans tussen vraag en aanbod aanhoudt, en dat de import nog verder toeneemt. Daar komt bij dat door de WLTP (nieuwe testmethode voor brandstofverbruik en uitstoot, red.) veel nieuwprijzen omhoog gaan door een hogere BPM."