MSR Consulting Group: Potentieel optimaal benutten

MSR Consulting Group ondersteunt dealers in het opzetten en implementeren van verbeterings­trajecten en het optimaliseren van de kwaliteit via strategietrajecten, alles om de professionaliteit naar een hoger plan te tillen. Die trajecten bestaan uit drie werkterreinen: recovery, revitalisering en redesign. Directeur Martin van Eck legt uit wat de focus is van elk terrein.

Recovery

"Een recoverytraject is feitelijk een reddingsboei voor dealers die op een faillissement afstevenen. Samen met de ondernemer en de bank maken we een plan voor enerzijds kostenreductie en anderzijds het optimaliseren van het bedrijfspotentieel. In elk bedrijf zit verborgen, onbenut potentieel. Het is onze taak om dat potentieel te vinden en in te zetten, zodat ook de bank weer vertrouwen krijgt in de bedrijfsvoering." Van Eck merkt tot zijn genoegen dat met de inzet van MSR de banken meer bereid zijn om mee te denken in oplossingen. "Het is in ieders belang om een faillissement af te wenden."

Revitaliseren

Waar een recoverytraject min of meer een reddings­operatie is, gaat het bij revitaliseringstrajecten juist om het verbeteren van een al gezond dealerbedrijf. Hiertoe voeren de specialisten van MSR eerst een bedrijfsbrede gap-analyse uit, waarbij het ‘gat’ tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie in kaart wordt gebracht. "We analyseren daarbij de organisatie en kijken naar de bedrijfsstrategie, de financiën en het personeelsaspect door middel van deskresearch en diepte-interviews op alle niveaus. Ook hier gaat het om ontsluiting van het aanwezige potentieel om de geformuleerde ambities waar te maken."

Redesign

Redesign richt zich op een heroriëntatie van het be­drijfsmodel. "Hiermee willen we dealerbedrijven klaar maken voor de toekomst. Denk aan elektrificatie, car sharing, mobiliteitsconcepten en centralisatie van distributie en klantownership. Dat zijn momenteel de veelgenoemde thema’s, maar er komt nog veel meer aan, denk aan alle ontwikkelingen in de occasionmarkt. Om een goede voorspelling te doen over de impact van deze ontwikkelingen op het dealerbedrijf, bieden we forecas­ting op basis van verschillende scenario’s. Het bijhouden van alle trends en erop inspelen wordt alleen maar belangrijker. Wij kunnen daar veel in betekenen."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

MSR Consulting Group: Potentieel optimaal benutten - Automobielmanagement.nl

MSR Consulting Group: Potentieel optimaal benutten

MSR Consulting Group ondersteunt dealers in het opzetten en implementeren van verbeterings­trajecten en het optimaliseren van de kwaliteit via strategietrajecten, alles om de professionaliteit naar een hoger plan te tillen. Die trajecten bestaan uit drie werkterreinen: recovery, revitalisering en redesign. Directeur Martin van Eck legt uit wat de focus is van elk terrein.

Recovery

"Een recoverytraject is feitelijk een reddingsboei voor dealers die op een faillissement afstevenen. Samen met de ondernemer en de bank maken we een plan voor enerzijds kostenreductie en anderzijds het optimaliseren van het bedrijfspotentieel. In elk bedrijf zit verborgen, onbenut potentieel. Het is onze taak om dat potentieel te vinden en in te zetten, zodat ook de bank weer vertrouwen krijgt in de bedrijfsvoering." Van Eck merkt tot zijn genoegen dat met de inzet van MSR de banken meer bereid zijn om mee te denken in oplossingen. "Het is in ieders belang om een faillissement af te wenden."

Revitaliseren

Waar een recoverytraject min of meer een reddings­operatie is, gaat het bij revitaliseringstrajecten juist om het verbeteren van een al gezond dealerbedrijf. Hiertoe voeren de specialisten van MSR eerst een bedrijfsbrede gap-analyse uit, waarbij het ‘gat’ tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie in kaart wordt gebracht. "We analyseren daarbij de organisatie en kijken naar de bedrijfsstrategie, de financiën en het personeelsaspect door middel van deskresearch en diepte-interviews op alle niveaus. Ook hier gaat het om ontsluiting van het aanwezige potentieel om de geformuleerde ambities waar te maken."

Redesign

Redesign richt zich op een heroriëntatie van het be­drijfsmodel. "Hiermee willen we dealerbedrijven klaar maken voor de toekomst. Denk aan elektrificatie, car sharing, mobiliteitsconcepten en centralisatie van distributie en klantownership. Dat zijn momenteel de veelgenoemde thema’s, maar er komt nog veel meer aan, denk aan alle ontwikkelingen in de occasionmarkt. Om een goede voorspelling te doen over de impact van deze ontwikkelingen op het dealerbedrijf, bieden we forecas­ting op basis van verschillende scenario’s. Het bijhouden van alle trends en erop inspelen wordt alleen maar belangrijker. Wij kunnen daar veel in betekenen."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding