Innovam: Focus op EV

De aandacht van Jelle van den Berg gaat als productcoördinator bij Innovam vooral uit naar de EV. En dat is niet voor niets, want uit het onderzoek ‘De Werkplaats van de Toekomst’, waarin vier toekomstscenario’s worden geschetst, wordt de relevantie om het werkplaatspersoneel op te leiden in EV-techniek opnieuw bevestigd.

Innovam

“De grote vraag is altijd: wat wordt er vanuit opleidingsoogpunt nu en in de toekomst van ons verlangd?” Momenteel ligt de focus dus vooral op elektrisch rijden. Want dat wordt nog spannend, denkt Van den Berg. “Er komt wat dat betreft heel veel op ons af; niet alleen qua techniek, maar ook wat betreft veiligheidseisen, zoals de vernieuwde NEN 9140. In deze vernieuwde veiligheidsnorm, die naar verwachting in april van kracht wordt, is het werken met elektrische voertuigen vastgelegd.” Om de monteurs in de werkplaats voor te bereiden op de komst van de EV, kunnen garagebedrijven terecht bij Innovam voor de nodige bijscholing. “Momenteel passen we onze trainingen aan op de nieuwe norm, waaronder Veilig Werken aan Hybride en Elektrische Voertuigen en Diagnose Hybridesystemen. Dat wordt uitgebreid met een training voor de verantwoordelijken in de werkplaats, want ook van hun competenties wordt straks meer verwacht.”

Onder spanning
Daarbij komt dat de werkplaats zelf aangepast dient te worden om het werken aan elektrische voertuigen mogelijk te maken. “We praten over voertuigen die letterlijk onder spanning staan. Er bestaan al talloze voorschriften: van isolerende handschoenen tot het gebruik van speciale apparatuur, en ook dat gedeelte gaan we aanpassen aan de nieuwe norm in ons opleidingsprogramma.” Daarnaast, zo vertelt Van den Berg, wordt ook de commerciële kant niet vergeten. Want hoe verkoop je eigenlijk een EV? “Een EV roept heel andere vragen op bij autokopers. Heeft de auto ook in de winter wel voldoende bereik? Hoe zit het met laadpalen en subsidies? Dat soort vragen moet je als verkoper kunnen beantwoorden en daarom willen we het opleidingsaanbod veel breder gaan trekken.”

Verschuiving
Tot slot: hoe zit het eigenlijk met de onderhouds- behoefte van de EV? Bestaat er zoiets als een onderhoudsinterval? “In principe wel, alleen het onderhoud is tot 50 procent minder dan bij traditionele auto’s. Banden, remmen, verlichting: dat blijft. Maar het motorische gedeelte verdwijnt uit de werkplaats.” Naar verwachting zal dit in de komende decennia een enorme verschuiving teweeg gaan brengen als het gaat om werkplaatspersoneel. “Er is minder personeel nodig, en aan het personeel dat overblijft worden andere – lees: hogere – opleidingseisen gesteld. 
Het gaat dan niet alleen om de EV zelf, maar ook om toekomstige techniek waarin ADAS een prominentere rol gaat spelen, auto’s meer en meer autonoom rijden en ‘connected’ zijn met de werkplaats. Het vergt kennis en kunde van het personeel om die data uit te lezen.” Om het garagebedrijf voor te bereiden op die toekomst, biedt Innovam dit jaar al verschillende workshops aan, meldt Van den Berg tot slot. “Dit zijn bijvoorbeeld workshops over autonoom rijden, ADAS en ook over waterstoftechniek. Daar hoor je minder over, maar ook dat zit eraan te komen.” (MvW)

Innovam: Focus op EV - Automobielmanagement.nl

Innovam: Focus op EV

De aandacht van Jelle van den Berg gaat als productcoördinator bij Innovam vooral uit naar de EV. En dat is niet voor niets, want uit het onderzoek ‘De Werkplaats van de Toekomst’, waarin vier toekomstscenario’s worden geschetst, wordt de relevantie om het werkplaatspersoneel op te leiden in EV-techniek opnieuw bevestigd.

Innovam

“De grote vraag is altijd: wat wordt er vanuit opleidingsoogpunt nu en in de toekomst van ons verlangd?” Momenteel ligt de focus dus vooral op elektrisch rijden. Want dat wordt nog spannend, denkt Van den Berg. “Er komt wat dat betreft heel veel op ons af; niet alleen qua techniek, maar ook wat betreft veiligheidseisen, zoals de vernieuwde NEN 9140. In deze vernieuwde veiligheidsnorm, die naar verwachting in april van kracht wordt, is het werken met elektrische voertuigen vastgelegd.” Om de monteurs in de werkplaats voor te bereiden op de komst van de EV, kunnen garagebedrijven terecht bij Innovam voor de nodige bijscholing. “Momenteel passen we onze trainingen aan op de nieuwe norm, waaronder Veilig Werken aan Hybride en Elektrische Voertuigen en Diagnose Hybridesystemen. Dat wordt uitgebreid met een training voor de verantwoordelijken in de werkplaats, want ook van hun competenties wordt straks meer verwacht.”

Onder spanning
Daarbij komt dat de werkplaats zelf aangepast dient te worden om het werken aan elektrische voertuigen mogelijk te maken. “We praten over voertuigen die letterlijk onder spanning staan. Er bestaan al talloze voorschriften: van isolerende handschoenen tot het gebruik van speciale apparatuur, en ook dat gedeelte gaan we aanpassen aan de nieuwe norm in ons opleidingsprogramma.” Daarnaast, zo vertelt Van den Berg, wordt ook de commerciële kant niet vergeten. Want hoe verkoop je eigenlijk een EV? “Een EV roept heel andere vragen op bij autokopers. Heeft de auto ook in de winter wel voldoende bereik? Hoe zit het met laadpalen en subsidies? Dat soort vragen moet je als verkoper kunnen beantwoorden en daarom willen we het opleidingsaanbod veel breder gaan trekken.”

Verschuiving
Tot slot: hoe zit het eigenlijk met de onderhouds- behoefte van de EV? Bestaat er zoiets als een onderhoudsinterval? “In principe wel, alleen het onderhoud is tot 50 procent minder dan bij traditionele auto’s. Banden, remmen, verlichting: dat blijft. Maar het motorische gedeelte verdwijnt uit de werkplaats.” Naar verwachting zal dit in de komende decennia een enorme verschuiving teweeg gaan brengen als het gaat om werkplaatspersoneel. “Er is minder personeel nodig, en aan het personeel dat overblijft worden andere – lees: hogere – opleidingseisen gesteld. 
Het gaat dan niet alleen om de EV zelf, maar ook om toekomstige techniek waarin ADAS een prominentere rol gaat spelen, auto’s meer en meer autonoom rijden en ‘connected’ zijn met de werkplaats. Het vergt kennis en kunde van het personeel om die data uit te lezen.” Om het garagebedrijf voor te bereiden op die toekomst, biedt Innovam dit jaar al verschillende workshops aan, meldt Van den Berg tot slot. “Dit zijn bijvoorbeeld workshops over autonoom rijden, ADAS en ook over waterstoftechniek. Daar hoor je minder over, maar ook dat zit eraan te komen.” (MvW)