De cijfers zijn verontrustend: 20.000 zwaargewonden met blijvende beperking en 850 verkeersdoden per jaar. Deze cijfers zorgen ook voor stijging van verzekeringspremies. Voor een leasemaatschappij is een vloot van enkele duizenden auto’s niet ongewoon. “Dan is het een hele opgave om een kloppend risicoprofiel op te stellen”, weet Chris Trip. En zeker als een (deel van) de auto’s worden gebruikt in risicosectoren als autoverhuur, detachering, catering of koeriersdiensten. Premiestijgingen van 10-20% en zelfs +50% over de laatste negen jaar zijn realiteit. “Maar het verhogen van de premie is geen blijvende oplossing. We naderen de situatie dat we zulke voertuigen niet meer in dekking kunnen nemen.”

Tussentijds sturen
Tegen deze achtergrond heeft Reaal besloten dat het tijd is voor een nieuwe pro-actieve benadering. “Het is tijd voor een nieuwe aanpak, beginnend met bewustwording; bij ons, maar ook bij de andere spelers in de keten. Wij gaan als Reaal tussentijds sturen. Met behulp van telematica willen wij het risico op schades gaan voorspellen, om daar vervolgens samen met de klant op te sturen.” Vanaf 1 januari start de pilot, waarbij door het combineren van diverse datastromen voorspellende risicoprofielen worden samengesteld. “De excessen moeten eruit. We doen een appel op de klant en zijn medewerkers voor een verhoogd bewustzijn, maar we helpen daar dus ook bij. Alleen met z’n allen zijn we in staat om de risico’s terug te dringen, de verkeersveiligheid te verhogen en daarmee ook de premies weer te laten dalen”, besluit Trip.