Maar is dat wel zo? In feite is er nog onvoldoende data om echt te kunnen spreken van een ommekeer in verzekeringsland. Studies tonen aan dat 90 procent van alle aanrijdingen wordt veroorzaakt door de mens. Wanneer we taken van de berijder gaan overlaten aan de techniek, dan wordt die techniek ook voor 100 procent verantwoordelijk. Een situatie die vooral speelt bij autonome auto’s en waarvan ADAS de voorloper is. De vraag is of verzekeraars of autofabrikanten die verantwoordelijkheid gaan dragen. Er zijn autofabrikanten die hebben aangegeven dat zij wél verantwoordelijk zijn voor letsel of schade veroorzaakt door autonome voertuigen. Het zou dan echter alleen gaan om productverantwoordelijkheid.

Premie omhoog?

Kijkend naar de toekomst is het nog te vroeg om te zeggen of autonome auto’s veiliger zijn dan menselijke bestuurders, en hetzelfde geldt in mindere mate voor ADAS. Want ondanks de aanwezigheid van deze systemen zijn aanrijdingen niet te voorkomen. En hier zien we een interessante ontwikkeling, want er is een kans dat de verzekeringspremies juist (tijdelijk) omhóóg gaan door ADAS. Hoe zit dat dan? Dit heeft te maken met de technologie die achter deze geavanceerde systemen schuil gaat. Autofabrikanten maken gebruik van camera’s en sensoren die zijn weggewerkt in de verschillende auto-onderdelen. Je kan je voorstellen dat een aanrijding met een auto die vol zit met deze systemen zeer kostbaar is om te repareren.

Uitschakelen

Een eerste indicatie over hoe de premies zich gaan ontwikkelen komt van ervaringen die verzekeraars hebben opgedaan met ADAS. En terwijl deze systemen in potentie het aantal aanrijdingen kunnen verminderen, hebben verzekeraars nog niet voldoende gegevens om deze veronderstelling te kunnen staven. Er is te weinig gedetailleerde informatie over de verschillende automodellen met deze systemen. Bovendien worden ze vaak uitgeschakeld door de berijder, een probleem dat zich inmiddels steeds vaker openbaart. Sterker nog, iets meer dan 30 procent van de berijders schakelt sommige systemen regelmatig uit.

Verzekering blijft nodig

Kortom, wie denkt dat ADAS leidt tot een premiedaling heeft het voorlopig nog mis en ook over kortingen is nog weinig bekend. In de tussentijd wordt er door verzekeraars wel gewerkt aan een ADAS risicoscore en een manier voor autofabrikanten om data aan te leveren zodat er een systeem kan komen waarin er wel sprake is van een premiedifferentiatie. Een goed begin voor ADAS, maar een goede autoverzekering blijft voor fleetowners of particuliere autorijders ook voor de lange termijn nog wel even nodig. Wellicht dat dit ooit, met de komst van de autonome auto, niet meer het geval is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding