Innovam brengt opleiding ‘leidinggevende automotive’ terug

Sinds 2013 was Nederland verstoken van een technische managementopleiding voor de autobranche op MBO4-niveau. Innovam heeft deze leegte nu opgevuld in samenwerking met ROC Midden Nederland. Vanaf komende zomer kunnen vakmensen zich als vanouds verdiepen.

Innovam brengt opleiding 'leidinggevende automotive' terug

Met de herstructurering van het MBO verdween ook de mogelijkheid voor autotechnici om zich te bekwamen in specifieke managementkennis. Jarenlang bleef alleen de mogelijkheid over om generiek bij te leren over bijvoorbeeld leidinggeven, financiën en boekhouding of marketing.

Volledige opleiding

“Er bleef echter behoefte aan een volledige opleiding”, vertelt Frank Duinkerken, projectleider van Innovam. Dit was het signaal om de mogelijkheden te gaan onderzoeken. “In ROC Midden Nederland hebben we sinds kort een sterke partner.” Het ROC onderwijst vakken als Rekenen, Nederlands en Engels, terwijl Innovam de branchespecifieke stof inbrengt als HRM, leidinggeven, sales & marketing en financieel management. Dat laatste vakgebied wordt door vele studenten ervaren als het zwaarste deel van de opleiding. “Lastig, maar wel gewaardeerd. Studenten vinden het begrijpen van de cijfers en het kunnen sturen erop zeer belangrijk.”

Subsidie

Innovam biedt de totale opleiding aan vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein. “Onze vestiging in Zwolle is ook een mogelijkheid, en ook incompany is te realiseren.” Omdat het gaat om een officieel erkende MBO-opleiding kunnen werkgevers subsidie krijgen. “Het gaat om een opleiding geen cursus, zodat het subsidiestelsel voor praktijkleren van toepassing is, omdat wordt geïnvesteerd in het kennisniveau van de medewerkers.”

Innovam brengt opleiding ‘leidinggevende automotive’ terug - Automobielmanagement.nl

Innovam brengt opleiding ‘leidinggevende automotive’ terug

Sinds 2013 was Nederland verstoken van een technische managementopleiding voor de autobranche op MBO4-niveau. Innovam heeft deze leegte nu opgevuld in samenwerking met ROC Midden Nederland. Vanaf komende zomer kunnen vakmensen zich als vanouds verdiepen.

Innovam brengt opleiding 'leidinggevende automotive' terug

Met de herstructurering van het MBO verdween ook de mogelijkheid voor autotechnici om zich te bekwamen in specifieke managementkennis. Jarenlang bleef alleen de mogelijkheid over om generiek bij te leren over bijvoorbeeld leidinggeven, financiën en boekhouding of marketing.

Volledige opleiding

“Er bleef echter behoefte aan een volledige opleiding”, vertelt Frank Duinkerken, projectleider van Innovam. Dit was het signaal om de mogelijkheden te gaan onderzoeken. “In ROC Midden Nederland hebben we sinds kort een sterke partner.” Het ROC onderwijst vakken als Rekenen, Nederlands en Engels, terwijl Innovam de branchespecifieke stof inbrengt als HRM, leidinggeven, sales & marketing en financieel management. Dat laatste vakgebied wordt door vele studenten ervaren als het zwaarste deel van de opleiding. “Lastig, maar wel gewaardeerd. Studenten vinden het begrijpen van de cijfers en het kunnen sturen erop zeer belangrijk.”

Subsidie

Innovam biedt de totale opleiding aan vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein. “Onze vestiging in Zwolle is ook een mogelijkheid, en ook incompany is te realiseren.” Omdat het gaat om een officieel erkende MBO-opleiding kunnen werkgevers subsidie krijgen. “Het gaat om een opleiding geen cursus, zodat het subsidiestelsel voor praktijkleren van toepassing is, omdat wordt geïnvesteerd in het kennisniveau van de medewerkers.”