Voor deze categorie vindt geen afdracht plaats van premie en belasting, aangezien zij werkt zonder ‘tewerkstellingsvergunning’. Het landelijke project volgt op vorig jaar gehouden controles. Toen werden in drie regio’s poetsbedrijven onderzocht op illegale tewerkstelling. Van hen bleek 22 procent in overtreding. Ook bleken bedrijven vaak te zondigen tegen de arbeidsregels. Het relatief hoge percentage vormde de aanleiding om het project landelijk in te voeren en uit te breiden naar andere categorieën. Samen met de Focwa-afdeling Autopoetsbedrijven heeft de Arbeidsinspectie een meldpunt opgericht voor malafide poetsbedrijven. De inspectie wil ook met andere brancheorganisaties nauwer samenwerken.