De nettowinst daalde voor het volledige boekjaar van 10,1 miljoen euro in 2004 naar 6,4 miljoen euro. De daling komt onder andere door 2,8 miljoen euro aan lasten voor de aanpak van dealergroep Stern 2, waarin Opel valt, en autoverhuurder Budget. Dat meldt Dow Jones Nieuwsdienst. De omzet daalde met 11,7 procent tot 645 miljoen euro, deels doordat de onderlinge wederverkoop tussen de Stern-dealerbedrijven is gedaald, wegens verdergaande integratie. In de omzet telt Budget, dat medio 2004 werd overgenomen, voor een heel jaar mee. Voor 2006 verwacht Stern een forse stijging van de nettowinst, met minstens 45 procent. Stern baseert die verwachting op de aanname dat de voortgaande integratie en stroomlijning van de organisatie vruchten zullen afwerpen. Verder verwacht het bedrijf geen reorganisatielasten meer. Verder lijkt de markt licht te verbeteren, constateert Stern. In 2005 droeg Budget positief bij aan het operationele resultaat. Stern ging in 2005 door met het overnemen van dealerbedrijven, zoals Ford-dealerbedrijven (Van Kalmthout) en begin 2006 Ford Rotterdam. Opvallend in dit verband is dat Stern eind 2004 zijn Ford- dealerbedrijf in Amsterdam juist van de hand deed en aan Ford zelf verkocht. Voor de overname van Van Kalmthout deed Stern een emissie. Hierdoor daalde de winst per aandeel naar 1,49 euro van 2,66 euro. Stern stelt over 2005 een dividend voor van 1,40 euro per aandeel. Het aandeel Stern, de laatste tijd aan een opmars bezig, steeg vandaag op de effectenbeurs met dik vier procent tot 39 euro. Beleggers weten de winstverwachting kennelijk te waarderen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding