Onderzoek wijst uit dat een combinatie van 80 km/u met compact rijden niet leidt tot een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid. De effecten op de luchtkwaliteit blijken beperkt en de reistijdverliezen groot, aldus minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer. Er is gekeken naar de effecten op de bereikbaarheid, luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid van een snelheidsverlaging tot 80 km/u met compact rijden op de stadsringwegen. Daarnaast is er een kosten-batenvergelijking gemaakt en is gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid. Voorwaarde voor invoering van de maatregel was dat het een bijdrage levert aan een gelijkmatige doorstroming ter plaatse, de verkeersveiligheid niet mag verslechteren, geluidsproblemen verminderen, het goed inpasbaar is in het lokale wegennet en er geen extra knelpunten worden veroorzaakt.