Van de tachtig volledige arbeidsplaatsen op Schiphol-Rijk zijn er per 2007 zo’n twintig over. De rest verhuist tegen die tijd naar Frankrijk. De Nederlandse importeur komt te vallen onder de Regional Business Unit West – waarbij ‘regional’ overigens een relatief begrip is, gezien de standplaats Parijs. Vanuit de Franse hoofdstad wordt straks alles gedaan wat niet per se in Nederland zelf moet gebeuren. Veel functies op het niveau van directie, marketing en aftersales zullen het komende half jaar de grens overgaan. Wat bij ons overblijft is een Field Office, die typisch lokale activiteiten verzorgt. Of dat gebeurt vanuit de bestaande, met Renault gedeelde locatie op Schiphol-Rijk of elders, staat nog niet vast. De dealers hoeven volgens Nissan Nederland-woordvoerder Bart van Thienen geen slapeloze nachten te hebben. Ze kunnen te zijner tijd de importeur even goed bereiken als nu, worden in het Nederlands te woord gestaan en mogen zelfs een ruimer bezette buitendienst van de importeur tegemoet zien.