Evenmin is er enig contract of een intentieverklaring getekend. Wel meent de commissie enige leads en opties ingaande 2009 te hebben aangeboord. Onder leiding van Cor Baan zijn de mogelijkheden onderzocht voor additioneel werk voor derden ter verbetering van de benutting van de productiecapaciteit bij NedCar. Het eindrapport is vandaag overhandigd aan de Raad van Bestuur van NedCar. Het rapport bevat een overzicht van de mogelijkheden die zijn onderzocht en van de contacten die tot stand zijn gebracht. De Raad van Bestuur van NedCar is zeer tevreden met het verrichte werk en met de opbrengst van het onderzoek. Omdat de gegenereerde leads en opties verder onderzoek behoeven, wordt de taak van het team overgedragen aan een speciale NedCar werkgroep, die bestaat uit leden van het senior management van NedCar, aangevuld met een executive officer van Mitsubishi Motors Corporation. Aangezien het rapport wordt beschouwd als een vertrouwelijk intern werkdocument, zal de inhoud ervan niet openbaar worden gemaakt. Wel wilde woordvoerder Paul Hafkemeijer kwijt dat na 2009 enig licht in de tunnel lijkt te zitten. “We verwachten dat we tegen die tijd een aanmerkelijk hogere productiecapaciteit kunnen benutten.” Of het hier om een bestaand model of een nieuw model gaat wilde hij niet kwijt. “De start zou in ieder geval in het eerste kwartaal van 2009 liggen wil je nog aan produceren toekomen.” Wat op basis van de huidige informatie wel duidelijk is, is dat geen van de bestudeerde mogelijkheden een positieve invloed op de werkgelegenheid van NedCar zal hebben vóór 2009. Evenmin is er enig contract of een intentieverklaring getekend. Alle publiciteit hierover wordt gekenmerkt als geruchten of pure speculatie.