Tijdens de ‘New Powertrain Technologies Conference’ op 28 maart 2007 geven internationale sprekers een antwoord op deze belangrijke vraag. Het congres wordt tijdens AutoRAI 2007 georganiseerd door het Engelstalige vakblad Automotive News Europe. Duurzame mobiliteit is voor de auto-industrie een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Wereldwijd investeren autofabrikanten en toeleveranciers op grote schaal in onderzoek en ontwikkeling van technieken die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleinen. Hybride-aandrijving is inmiddels doorgedrongen tot serieproductie, evenals conventionele benzinemotoren die geschikt zijn voor het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals aardgas, biodiesel en E85 (bio-ethanol). Samen vormen deze initiatieven de voorbode van een nieuwe generatie auto’s met een nieuwe generatie aandrijftechnologie. De ’New Powertrain Technologies Conference’ gaat dieper in op de strategische beslissingen die de internationale auto-industrie moet maken in haar omslag naar schonere, lichtere en efficiëntere aandrijftechniek. Ook gaat het congres in op de gevolgen van de keuzes voor de toekomst voor de auto’s van vandaag. Tijdens het congres geven internationale vertegenwoordigers uit de auto-industrie hun visie op de toekomst. Ook zullen zij zitting nemen in een paneldiscussie over de vraag welke technische, commerciële en financiële uitdagingen moeten worden overwonnen bij het maken van de omslag van ontwerpfase naar showroom. Onder de sprekers zijn: Lewis Booth, (Ford Europe) Rinaldo Rinolfi (Fiat Powertrain Technologies) Paul Nieuwenhuis (Centre for Automotive Industrie Research, Cardiff University) Kazuhiko Miyadera ( Toyota Motor Europe ) Werner Wilhelm (Magna Steyr) Stephan Thun (Maritz Research Europe ) Rob Routs (Royal Dutch Shell) Dorette Corbey (Europees Parlement, Cars 21) De ‘New Powertrain Technologies Conference’ van Automotive News Europe wordt op woensdag 28 maart tijdens AutoRAI 2007 georganiseerd in het Congrescentrum van Amsterdam RAI. Aanmelden kan via de speciale button op www.autorai.nl . Nadere informatie en het laatste nieuws over het congres is te vinden op www.autonews.com/powertrain .