Na de verzelfstandiging van Olyslager gaat Eurotax Nederland opereren vanuit een Benelux-platform. Beide organisaties blijven nauw samenwerken, mede gezien de toepasbaarheid van elkaars informatie. Olyslager opereerde sinds 2002 onder de vlag van de EurotaxGlass’s groep. Het bedrijf bestaat ruim zestig jaar en is ’s werelds grootste dataleverancier voor de olie-industrie. De informatie wordt onder meer geleverd op cd, in boekvorm, op websites en met het eigen programma ‘Olyslager LIS’. Eurotax Nederland blijft onderdeel van de EurotaxGlass’s groep, die internationaal leverancier is van systemen voor restwaardemanagement, autotechnische informatie en data voor schadecalculatie. Het werkplaatsinformatiesysteem EGIS blijft onderdeel van Eurotax Nederland. De Nederlandse vestiging van Eurotax zal aangestuurd worden door Marc Nederveen, die sinds vijf jaar in dienst is van de firma. De opschaling naar Benelux-niveau moet leiden tot meer synergie en commerciële slagkracht.