Dat meldt Bovag via BovagKrant. Een van de wijzigingen in de regeling 2008 was dat Euro 2 vrachtauto’s dit jaar niet meer onder de regeling zullen vallen. Maar de ministeries VROM en V&W en de vervoerdersbranche hebben besloten voertuigeigenaren tegemoet te komen die, in de veronderstelling dat Euro 2 voertuigen nog wel onder de subsidieregeling zouden vallen, voor hun Euro 2 bedrijfsauto al een retrofitroetfilter hebben besteld. Daarom is besloten om tot de datum van publicatie van de regeling in de Staatscourant Euro 2 voertuigen subsidie te verstrekken. Dit betekent dat Euro 2 vrachtauto’s die tussen nu en 7 maart 2008 een roetfilter gemonteerd krijgen nog subsidie zullen ontvangen. Volgens Boudewijn Hamel van Bovag is het een sympathiek gebaar want nu worden niet alle bestelde Euro 2-roetfilters geannuleerd.