Want hoewel het volgens de bond beter gaat in de Nederlandse garages, zet bijna één op de drie geteste garagebedrijven zaken op de rekening die niet zijn uitgevoerd. De ANWB baseert zich op de Kampioen Grote Beurtentest, een steekproef onder 91 bedrijven. Daaruit komt een gemiddeld rapportcijfer van 6,4 naar voren, flink hoger dan de 5,6 uit de test van 2005. Uit de voor de derde keer gehouden steekproef blijkt echter ook dat de klant geregeld betaalt voor werk dat niet is uitgevoerd. In 25 van de 91 onderzochte gevallen kwam de auto terug met zogenaamd een bijgevulde of ververste ruitensproeier-,rem- en/of koelvloeistofreservoir. Na controle bleek dat daar geen sprake van was. Andere bevindingen waren het onnodig vervangen van bougies en luchtfilters. Ook het peilen van de motorolie zorgde voor problemen. In een aantal gevallen stond het niveau veel te hoog. De ANWB vindt dit een kwalijke zaak en dat de garagist het vertrouwen van de consument beschaamt.