De rechter in kwestie heeft besloten advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa in te winnen. De rechter heeft tien vragen opgesomd die hij graag beantwoord ziet door de NMa. Dit is de eerste keer dat in een kort geding aan de NMa een zogenoemd Amicus Curiae-advies wordt gevraagd. Zodra de NMa zijn advies heeft uitgebracht gaat de procedure verder en zal de Amsterdamse kortgedingrechter uitspraak doen.
Zie ook: Kia importeur mag reparateurs weren