Bovag tekende de cao voor de vierhonderdduizend werknemers in de kleinmetaal niet, omdat de leden aanpassingen wilden. Ploeg: "Op 29 oktober dachten wij dat de onderhandelingen voor de nieuwe cao zouden starten. Maar achteraf bleek dat de FWM al heel wat voorwerk in de achterkamertjes had verricht met vakbond FNV Bondgenoten. Daarom werd op 29 oktober al meteen een principe-akkoord gepresenteerd."

 

De meeste werkgeversverenigingen die onder de FWM vallen, stemden daarmee in. Maar voor Bovag was het niet meer dan een onderhandelingsresultaat dat de bond aan zijn leden wilde voorleggen. Die wilden drie aanpassingen.

1. Individuele ondernemers moeten de ruimte krijgen om de drieënhalve extra dagen, die in de plaats komen voor structurele loonsverhoging, te gebruiken als opleidingsdagen voor hun personeel.

2. De heffing voor werkgevers voor het scholingsfonds moet tijdelijk worden opgeschort in 2010.

3. Werknemers krijgen in de cao in 2011 anderhalf procent structurele loonsverhoging, tenzij de bonden en de FWM besluiten dat dit economisch onverantwoord is. Dan krijgen werknemers ook volgend jaar nog extra drieënhalve vrije dagen. Maar Bovag wil niet van dat overleg afhankelijk zijn en niet automatisch blind met het collectief meegaan. "Wij willen zélf besluiten of een structurele loonstijging in 2011 verdedigbaar is", zegt Ploeg.

 

Op de suggestie van ‘te veel een kruideniersmentaliteit’, riposteert Ploeg: "Ja zeg, er is wél iets aan de hand in de wereld van de automotive sector. Onze branche heeft stevig te lijden van de economische crisis. Er zijn 23  procent minder nieuwe auto’s verkocht, 34 procent minder nieuwe trucks, 16 procent minder motoren, 21 procent minder caravans enzovoort. Bovendien zijn er grote vraagtekens te zetten bij de toekomst van de dealerschappen als Opel, Volvo en Saab. Niets is meer zeker bij onze leden. En als het water je aan de lippen staat, denk je: die drieënhalve extra vrije dagen in 2010 zijn een polderachtige benadering."

 

De Bovag werd uit de federatie gezet omdat de club de relatie met de vakbonden in gevaar zou brengen. Ploeg: "We hadden wel wat meer inlevingsvermogen van de FWM verwacht." Een eigen cao voor de ruim tachtigduizend werknemers bij de Bovag-leden lijkt voorzitter Ploeg nu de beste oplossing. Overigens is slechts tien procent van de werknemers in Bovag-bedrijven lid van een bond.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding